logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Одржана шеста редовна сједница СОХН

Skupstina24072018На шестој редовној сједници Скупштине општине Херцег-Нови, одборници су усвојили информацију о стању у приватној Болници Мељине, уз усвојена три закључка:

-СОХН даје пуну подршку запосленима у Болници Мељине у њиховим захтјевима, а у циљу рјешавања статуса Болнице Мељине;

-СОХН захтјева од Владе Црне Горе да покрене поступак проглашења Болнице Мељине установом од јавног интереса и предложи парламенту доношење леx специалис којим би били створени правни услови за рјешење проблема Болнице Мељине, и тиме испуни своју уставну обавезу да грађанима пружи адекватну здравствену заштиту;

-СОХН предлаже Влади Црне Горе и ресорном министарству да због очувања јавног интереса и квалитета здравствене заштите грађана Херцег-Новог, поред финанасирања извршених услуга, преузме финансирање зарада запослених на начин идентичан финансирању у другим јавним здравственим установама у Црној Гори.

Усвајању закључака и дискусији претходио је петоминутни протест одборника владајуће коалиције, који су у непосредној близини локалног парламента блокирали Његошеву улицу, у знак солидарности са радницима Болнице Мељине који се већ данима получасовним протестима боре за своја права. Такође, на сједници је договорено да ће у наредних седам дана бити заказана и тематска ванредна сједница са темом Болнице Мељине.

Одборници нису усвојили Извјештај о раду „Водацом“ ДОО Тиват, са финансијским извјештајем за 2017. годину, али јесу четири закључка:

-Инсистирати на побољшању комуникације између свих страна учесница у пројекту изградње постројења за прераду отпадних вода и канализационе инфраструктуре на подручју Општине Херцег-Нови – органима управљања ДОО Водовод и канализација неопходно је обезбиједити приступ документацији и информацијама у вези оба наведена пројекта, укључујући пројекте изведеног стања;

-Инсиситирати на убрзању процедуре на пројекат ППОВ као најбезоблнију опцију за завршетак пројекта;

-Заказати сједницу СОХН за посебном тачком дневног реда којом ће се одборници упознати са статусом изградње оба пројекта и перспективом даљег развоја;

-Захтијевамо да Водацом изда писмено изјашњење којим гарантује да је стручни надзор компанија Дахлем вршио и врши надзор у складу са законом, важећим прописима, правилима струке и потписаним уговором; да су радови на оба пројекта изведени квалитетно и по пројекту, као и изјашњење да су спремни да солидарно учествују у евентуалној штети која је настала.

Одборници су већином гласова усвојили и следеће предлоге одлука: о завршном рачуну Буџета Општине Херцег-Нови за 2017. годину, о прибављању имовине, о давању сагласности на Одлуку предсједника Општине о давању у закуп пословног простора у имовини Општине Херцег-Нови путем достављања затворених понуда, о прибављању имовине ради рјешавања стамбених питања службеника и намјештеника запослених у органима локалне управе, посебним и стручним службама Општине Херцег Нови, о рјешавању стамбених потреба локалних службеника и намјештеника куповином стана под повољнијим условима, као и о стипендирању и награђивању студената.

24072018SOHNВећина представника грађана усвојила је и предлоге одлука: о измјенама и допуни Одлуке о партиципацији трошкова превоза у приградском и међуградском саобраћају за одређене категорије ученика, о начину, поступку и критеријумима расподјеле средстава за подршку женском предузетништву (уз потребно уклањњае формулације “анализа досадашњег пословања), као и предлог Програма подизања спомен-обиљежја на територији Општине Херцег-Нови за 2018. годину.

Кроз обједињену дискусију, одборници су подржали и следеће тачке дневног реда: Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – уређаја и опреме за фиксну телефонију на локацији РСС „29 ДЕЦЕМБРА“, Општина Херцег Нови, Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – Трафостанице НДТС 10/0,4 kV, 2 x 1000 kVA „ЖАГЕР“ са прикључним 10 kV каблом у Бијелој, Општина Херцег-Нови, Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – уређаја и опреме за фиксну телефонију на локацији РСС „УСТАНИЧКА“, Општина Херцег Нови, Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – изградњу канализационе инфраструктуре у насељу „Водице - Баошићи“, Општина Херцег Нови, Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – уређаја и опреме за фиксну телефонију на локацији РСС „ЗЕЛЕНИКА“, Општина Херцег-Нови.

Одборници су усвојили и цјеновник ДОО Чистоћа и информацију о раду тог предузећа, Извјештај о раду ДОО „Водовод и канализација“ Херцег-Нови са финансијским извјештајем за период јануар-децембар 2017.године, као и предлоге рјешења кроз тачку избор и именовања.