logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Скупштина општине усвојила пет одлука о утврђивању локација за изградњу објеката од општег интереса

sohn01102018Одборници Скупштине општине Херцег-Нови су на данашњем, седмом редовном засиједању усвојили пет предлога одлука о утврђивању локација за изградњу објеката од општег интереса – водоводне мреже на Луштици и у Зеленици, канализационе инфраструктуре на Подима, приступног пута до Плаве шпиље и трафостанице на Ублима.

Након обједињене расправе, „зелено свијетло“ добили су: Предлог Одлуке о утврђивању локације за изградњу локалног објекта од општег интереса-водоводне инфраструктуре на полуострву Луштица, Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса-приступног пута до Плаве шпиље на Луштици, Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање, односно изградњу локалног објекта од општег интереса-канализационе инфраструктуре у насељу Поди-локалитет Топови (крак 4), Предлог Одлуке о утврђивању локације за изградњу локалног објекта од општег интереса-водоводне мреже у Драгомирској улици у Зеленици и Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање, односно изградњу локалног објекта од општег интереса- Трафостанице ДТС 10/0,4 kV, 1 x 630 kVA „Дугуња“ на Ублима са приључним 10 kV водом.
Обједињено се расправљало и о тачкама које се тичу имовине Општине Херцег Нови, након чега је усвојен Предлог Одлуке о праву давања у закуп непокретне имовине Општине Херцег Нови, као и Информација о стању имовине Општине Херцег Нови са мјесним заједницама и јавним предузећима и Информацијом о давању у закуп имовине којом располаже Општина Херцег Нови од стране Дирекције за имовину и заступање.
Подршку већине одборника локалне Скупштине добили су и предлози Одлуке о репрограмирању дуга Општине Херцег Нови и Одлуке о краткорочном задужењу Општине Херцег Нови.
Усвојени су и: Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о Служби комуналне полиције, Одлука о давању сагласности на Одлуку предсједника Општине о оснивању „Агенције за развој и заштиту Орјена-Херцег Нови“ Друштво са ограниченом одговорношћу, Извјештај о реализацији Програма рада Туристичке организације Херцег Нови за 2017. годину са Извјештајем о реализацији Финансијског плана Туристичке организације Херцег Нови за 2017. годину и Исказом о финансијској позицији, као и предложена рјешења у оквиру тачке Избор и именовања.