logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Усвојена одлука у вези са пројектом лед расвјете, наставак девете редовне сједнице 08. маја

Deveta redovna sjednica25042019Одборници Скупштине општине Херцег-Нови су на деветој редовној сједници са 19 гласова за усвојили Предлог Одлуке о давању сагласности на закључење судског поравнања у предмету П.210/18 који се води пред Привредним судом Црне Горе у Подгорици.

„Постојеће чињенично стање и дужина трајања судског спора, као и чињеница да систем јавне расвијете не функционише на задовољавајућем нивоу на подручју Општине Херцег Нови, су непосредан повод за иницирање преговора са привредним друштвом Новалуме из Данске, а резултат преговора је закључење Судског поравњања и рјешење свих спорних односа који су настали поводом Уговора о јавној набавци - замијена и уградња ЛЕД светиљки, одржавање и управљање системом јавне расвјете на подручју општине Херцег Нови“, стоји у образложењу Предлога Одлуке.
Предложеним судским поравњањем Општина Херцег Нови се саглашава да Новалуме ступи на мјесто Хесалигхт А/С и уједно се Уговор о јавној набавци раскида, под условом да се на име цијене коштања допремљених и уграђевним ЛЕД свијетљки привредном друштву Новалуме исплати 1.000.000 еура, док је обавеза Новалуме према Општини Херцег Нови да врати све бланко мјесенице издате по основу Уговора о јавној набавци и да спроведе поступак амортизације недостајућих мјеница.
Предложеним правним послом-судским поравњањем раскида се Уговор о јавној набавци, обје стране враћају једна другој оно што су добиле-Општина Херег Нови плаћа цијену коштања допремљених и уграђених ЛЕД свијетиљки, док Новалуме враћа средство обезбјеђења наплате Уговора о јавној набавци чија је укупна вриједност 2.689.745,10 еура, и потписнице судског поравњања – странке по ову Уговора о јавној набаци, више немају никаквих потраживања једна према другој.
Након вишечасовне расправе по овом Предлогу Одлуке, рад је прекинут и наставак засиједања заказан за 08. мај, са почетком у 08.30 сати. Одборници ће тада одлучивати о предлозима преосталих 57 тачака које се налазе на усвојеном дневном реду.

Обавјештење (.pdf)