logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Скупштина усвојила 9 тачака, у фокусу рад комуналних предузећа

SOHN10052019У наставку 9. редовне сједнице Скупштине општине Херцег Нови, одборници су већином гласова усвојили предлог Одлуке о усвајању плана и програма рада ДОО „Водовод и канализација“ Херцег Нови за 2019. годину, предлог Одлуке о давању сагласности на промјену цијене комуналне услуге ДОО „Водовод и канализација“ Херцег Нови, као и Извјештај о раду са Финансијским извјештајем ДОО „Водовод и канализација“ Херцег Нови за 2018. годину.

Представници грађана су већином гласова усвојили предлог Одлуке о усвајању Програма рада и финансирања ДОО „Чистоћа“ Херцег Нови за 2019. годину, као и Извјештај о раду и финансијском пословању ДОО „Чистоћа“ Херцег Нови за 2018. годину.
Такође, усвојен је и Извјештај о раду ЈУ „Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју“ за 2018. годину са финансијским извјештајем за 2018. годину, као и предлог Одлуке о усвајању Плана рада и Финансијског плана ДОО „Паркинг сервис Херцег Нови“ из Херцег Новог, за 2019. годину.
Једногласно је усвојен предлог Одлуке о измјени Одлуке о рјешавању стамбених потреба локалних службеника и намјештеника куповином стана под повољнијим условима („Сл. лист ЦГ-општински прописи“ број: 28/18), као и предлог Одлуке о образовању радних тијела Скупштине.
Одборници су прије прекида данашње сједнице примили Информацију о стању у области образовно-васпитне дјелатности на подручју Општине Херцег Нови на крају школске 2017/18. године и почетку школске 2018/19. године.
Наставак 9. редовне сједнице заказан је за уторак, 14. маја, са почетком у 8 часова.