grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Заказана 10. редовна сједница СОХН за 30.08.2019.

SOHN14052019Предсједник Скупштине општине Херцег Нови др Милош Биговић сазвао је 10 редовну сједницу за петак, 30. августа 2019. године, са почетком у 8,30 часова. Такође, упућен је и позив невладиним организацијама за пријаву учешћа на предстојећој сједници Скупштине општине Херцег Нови.

На предложеном дневни реду налази се 20 тачака:

 1. Предлог Одлуке о измјени и допуни Статута Општине Херцег Нови.
 2. Предлог Одлуке о повјеравању израде Главног пројекта комплекса Аутобуске станице са приступним саобраћајницама у Херцег Новом, на локацији УП 47,УП 48 и УП 53, ДУП-а Игало-Баре.
 3. Предлог Одлуке о покретању поступка за налажење стратешког партнера за изградњу комплекса Аутобуске станице у Херцег Новом.
 4. Предлог Одлуке о давању сагласности за закључење судског поравнања пред Основним судом у Херцег Новом у предмету П.бр.734/18.
 5. Предлог Одлуке о Завршном рачуну Буџета Општине Херцег Нови за 2018. годину
 6. Предлог Одлуке о давању у закуп стамбеног простора на катастарској парцели 159/1К.О. Поди, лист непокретности 204, зграда 1, ПД-11.
 7. Предлог Одлуке о потврђивању Одлуке о доношењу Програма привремених објеката на територији Општине Херцег Нови за период од 2019. године до 2024.године („Службени лист Црне Горе – општински прописи“,бр. 22/19).
 8. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса- 10 kV кабловског вода од МБТЦ 10/0,4 kVЦрвени крст до ДТЦ 10/0,4 kVБаошићи, Општина Херцег Нови.
 9. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање од?%Dосно изградњу локалног објекта од општег интереса – 10 kV кабловског вода од ТЦ 10/0,4 kV Милашиновића мост до ТЦ 10/0,4 kV Новосадско, Општина Херцег Нови.
 10. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – 10 kV кабловског вода од ТЦ 35/10 kV Бијела до ТЦ 10/0,4 kV Хотел „Парк“, Општина Херцег Нови.
 11. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса-10 kV кабловског вода ТЦ 35/10 kV Клинци до Арзе на Луштици, Општина Херцег Нови.
 12. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – 10 kV кабловског вода од МБТЦ 10/0,4 kV Зеленика до МБТЦ 10/0,4 kV Змијице, Општина Херцег Нови.
 13. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса-ДТС 10/0,4 kV, 630 kVА „Мојдеж“, Општина Херцег Нови, са уклапањем у СН и НН мрежу.
 14. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – ДТС 10/0,4 kV, 630 kVА „Немила“, Општина Херцег Нови, са уклапањем у СН и НН мрежу.
 15. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – ДТС 10/0,4 kV, 630 kVА „Требесин“, Општина Херцег Нови, са уклапањем у СН и НН мрежу.
 16. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса- ДТС 10/0,4 kV, 630 kVА „Жвиње“, Општина Херцег Нови, са уклапањем у СН и НН мрежу.
 17. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – Стубне трафостанице СТС 10/0,4 kV, 160 kVА, „Тићи 2“, Општина Херцег Нови, са уклапањем у СН мрежу.
 18. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса-уређаја и опреме за мобилну телефонију на локацији РБС“Топла“, Општина Херцег Нови.
 19. Избор и именовања.
 20. Одборничка питања и одговори.
 21. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о организовању Јавног радио дифузног сервиса „Радио Телевизија Херцег Нови“ ДОО („Сл.лист ЦГ-општински прописи“,бр. 22/11 и 15/16)

 22. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о организовању Јавне установе „Градски музеј Мирко Комненовић и галерија Јосип Бепо Бенковић“ („Сл.лист ЦГ- општински прописи“ бр. 11/313, 21/13)

 23. Предлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника у Општини Херцег Нови.

 24. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – 10 kV прикључка и стубне трафостанице ЦТЦ 10/0,4 KV, 250 kVA “Добреч”, Општина Херцег Нови.

Материјале за сједницу можете преузети овдје.

Позив невладиним организацијама за пријаву учешћа можете преузети овдје.