grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Завршена 10. редовна сједница СОХН, усвојене 22 одлуке и два Рјешења о именовању

slikadesОдборници Скупштине општине Херцег Нови усвојили су данас 22 Одлуке, као и Рјешење о именовању Жирија за додјелу Награда и Повеље Општине Херцег Нови, те Рјешење о именовању чланова Одбора директора друштва са ограниченом одговорношћу „Чистоћа“ Херцег Нови.

Кроз обједињену расправу, усвојене су следеће Одлуке:
- Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса- 10 кВ кабловског вода од МБТЦ 10/0,4 кВ Црвени крст до ДТЦ 10/0,4 кВ Баошићи, Општина Херцег Нови.
- Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – 10 кВ кабловског вода од ТЦ 10/0,4 кВ Милашиновића мост до ТЦ 10/0,4 кВ Новосадско, Општина Херцег Нови.
- Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – 10 кВ кабловског вода од ТЦ 35/10 кВ Бијела до ТЦ 10/0,4 кВ Хотел „Парк“, Општина Херцег Нови.
- Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса-10 кВ кабловског вода ТЦ 35/10 кВ Клинци до Арзе на Луштици, Општина Херцег Нови.
- Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – 10 кВ кабловског вода од МБТЦ 10/0,4 кВ Зеленика до МБТЦ 10/0,4 кВ Змијице, Општина Херцег Нови.
- Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса-ДТС 10/0,4 кВ, 630 кВА „Мојдеж“%C Општина Херцег Нови, са уклапањем у СН и НН мрежу.
- Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – ДТС 10/0,4 кВ, 630 кВА „Немила“, Општина Херцег Нови, са уклапањем у СН и НН мрежу.
- Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – ДТС 10/0,4 кВ, 630 кВА „Требесин“, Општина Херцег Нови, са уклапањем у СН и НН мрежу.
- Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса- ДТС 10/0,4 кВ, 630 кВА „Жвиње“, Општина Херцег Нови, са уклапањем у СН и НН мрежу.
- Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – Стубне трафостанице СТС 10/0,4 кВ, 160 кВА, „Тићи 2“, Општина Херцег Нови, са уклапањем у СН мрежу.
- Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса-уређаја и опреме за мобилну телефонију на локацији РБС“Топла“, Општина Херцег Нови.
- Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – 10 кВ прикључка и стубне трафостанице ЦТЦ 10/0,4 кВ, 250 кВА “Добреч”, Општина Херцег Нови.
Одборници су већином гласова усвојили:
- Предлог Одлуке о измјени и допуни Статута Општине Херцег Нови.
- Предлог Одлуке о повјеравању израде Главног пројекта комплекса Аутобуске станице са приступним саобраћајницама у Херцег Новом, на локацији УП 47,УП 48 и УП 53, ДУП-а Игало-Баре.
- Предлог Одлуке о покретању поступка за налажење стратешког партнера за изградњу комплекса Аутобуске станице у Херцег Новом.
- Предлог Одлуке о давању сагласности за закључење судског поравнања пред Основним судом у Херцег Новом у предмету П.бр.734/18.
- Предлог Одлуке о Завршном рачуну Буџета Општине Херцег Нови за 2018. годину
- Предлог Одлуке о давању у закуп стамбеног простора на катастарској парцели 159/1К.О. Поди, лист непокретности 204, зграда 1, ПД-11.
- Предлог Одлуке о потврђивању Одлуке о доношењу Програма привремених објеката на територији Општине Херцег Нови за период од 2019. године до 2024.године („Службени лист Црне Горе – општински прописи“,бр. 22/19).
- Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о организовању Јавног радио дифузног сервиса „Радио Телевизија Херцег Нови“ ДОО („Сл.лист ЦГ-општински прописи“,бр. 22/11 и 15/16)
- Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о организовању Јавне установе „Градски музеј Мирко Комненовић и галерија Јосип Бепо Бенковић“ („Сл.лист ЦГ- општински прописи“ бр. 11/313, 21/13)
- Предлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника у Општини Херцег Нови.