grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Сједница СОХН заказана за 02. октобар у Дворани Парк

NAs02072020Предсједник Скупштине општине Херцег Нови, Никола Самарџић заказао је четрнаесту редовну сједницу Скупштине општине Херцег Нови за петак, 02. октобар 2020. године у Дворани Парк са почетком у 08.30 часова.

 

 На предложеном дневном реду налазе се следеће тачке:

-          Извод из Записника са XIII редовне сједнице Скупштине општине Херцег Нови одржане 17.06.2020.године.

-          Извод из Записника са наставка XIII редовне Сједнице Скупштине општине Херцег Нови одржане 25.06.2020.године.

-          Извод из Записника са наставка XIII редовне Сједнице Скупштине општине Херцег Нови одржане 02.07.2020.године.

 1. Предлог Одлуке о доношењу Стратешког плана развоја Општине Херцег Нови за период до 2027.године.
 2. Предлог Одлуке о Завршном рачуну Буџета Општине Херцег Нови за 2019.годину.
 3. Предлог Одлуке о измјенама Одлуке о Буџету Општине Херцег Нови за 2020.годину („Сл.лист ЦГ-општински прописи“ бр.55/19).
 4. Предлог Одлуке о уступању права и обавеза из Уговора број 01-1-018-264/20 од 17.02.2020.године и Уговора број 01-1-018-804/20 од 28.05.2020.године.
 5. Предлог Одлуке о локалним комуналним таксама Општине Херцег Нови.
 6. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – општинског пута на Луштици.
 7. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – инфраструктурног објекта ради регулације дијела бујичног потока Немила на потезу кружног тока у Мељинама.
 8. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – општинског пута са пратећим објектима на граничном прелазу „Кобила“.
 9. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – 10 kV кабловског вода и оптичког кабла од ТС 10/0,4 kV Камено до новог УЗ стуба.
 10. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – локалне саобраћајнице на Луштици.
 11. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – канализационог колектора у Ђеновићима.
 12. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу објекта од општег интереса – саобраћајнице секундарне путне мреже за потребе будуће Градске аутобуске станице у насељу Игало-Баре.
 13. Предлог Одлуке о измјени Одлуке о грађењу, постављању и уклањању локалних објеката од општег интереса („Сл.лист ЦГ-општински прописи“ број:45/15).
 14. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Програма привремених објеката на територији Општине Херцег Нови за период од 2019. до 2024.године („Сл.лист ЦГ-општински прописи“ бр.22/19).
 15. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Одбора директора „Друштва за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре у Општини Херцег Нови“ ДОО број 05-117/20 од 18.08.2020.године
 16. Предлог Одлуке о измјени Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника у Општини Херцег Нови („Сл.лист ЦГ-општински прописи“ бр.35/17, 37/19).
 17. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о зарадама локалних функционера Општине Херцег Нови („Сл.лист ЦГ-општиски прописи“ бр.35/17).
 18. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о увођењу лучке таксе друштвеном предузећу „Поморски саобраћај“ (Сл.лист СРЦГ-општински прописи“ бр. 20/90).
 19. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о судским таксама („Сл.лист СРЦГ-општински прописи“ бр.3/90).
 20. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о покретању поступка давања у дугорочни закуп земљишта и преносу овлашћења („Сл.лист ЦГ-општински прописи“ бр. 1/19).
 21. Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут „Паркинг сервиса Херцег Нови“ ДОО Херцег Нови број 03-1-1082/2020 од 28.08.2020.године.
 22. Извјештај о раду „Паркинг сервис Херцег Нови“ ДОО Херцег Нови за 2019.годину са Финансијским извјештајем за 2019.годину.
 23. Извјештај о раду „Спортски центар Игало“ ДОО Игало за 2019.годину са Финансијским извјештајем за 2019.годину.
 24. Извјештај о раду „Чистоћа“ ДОО Херцег Нови за 2019.годину са Финансијским извјештајем за 2019.годину.
 25. Извјештај о раду „Комунално стамбено“ ДОО Херцег Нови за 2019.године са Финансијским извјештајем за 2019.годину.
 26. Извјештај о раду ЈУК „Херцег фест“ Херцег Нови за 2019.годину са Финансијским извјештајем за 2019.годину.
 27. Извјештај о раду „Vodacom“ за 2019.годину са Финансијским извјештајем за 2019.годину.
 28. Извјештај о раду Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора од 01.01.2019. до 31.12.2019.године.
 29. Избор и именовања.
 30. Одборничка питања и одговори.

Материјале за сједницу можете преузети овдје.