grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Заказана XI редовна сједница Скупштине општине Херцег-Нови за 23. децембар

SOHN2019HNПотпредсједница Скупштине општине Херцег-Нови Драгана Станишић заказала је XI редовну сједницу за понедељак 23.12.2019. године, са почетком у 8 часова, са следећим предлогом дневног реда:

 1. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о Буџету Општине Херцег Нови за 2019.годину.
 2. Предлог Одлуке о Буџету Општине Херцег Нови за 2020.годину.
 3. Предлог Одлуке о порезу на непокретности у Општини Херцег Нови.
 4. Предлог Одлуке о одређивању назива насеља, улица и тргова на територији Општине Херцег Нови.
 5. Предлог Одлуке о радном времену.
 6. Предлог Одлуке о утврђивању акустичних зона на територији Општине Херцег Нови.
 7. Предлог Одлуке о учешћу Општине Херцег Нови у заједничкој изградњи објекта у зони мјешовите намјене.
 8. Предлог Одлуке о стицању имовине.
 9. Предлог Одлуке о доношењу Локалног програма социјалног становања Општине Херцег Нови за период 2020.-2021.године.
 10. Предлог Одлуке о потврђивању Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса-стубне трафостанице СТС 10/0,4 kV, 250 kVA „Дугуња“, са уклапањем у ВН и НН мрежу („Сл.лист Црне Горе – општински прописи“ бр.43/19).
 11. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – трафостанице НДТС 10/0,4 kV, 1 x 630 kVA „Бр.1“ Радановићи са 10 kV %D?рикључним кабловским водом, Општина Херцег Нови.
 12. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – трафостанице НДТС 10/0,4 kV, 1 x 630 kVA Радановићи са 10kV прикључним кабловским водом, Општина Херцег Нови.
 13. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – трафостанице НДТС 10/0,4 kV, 2 x 630 kVA „Бргули“ са 10 kV прикључним кабловским водом, Општина Херцег Нови.
 14. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса –уређаја и опреме за мобилну телефонију на локацији РБС ХН 31 Кумбор.
 15. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – саобраћајнице на Жвињама.
 16. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – приступног пута у Мељинама.
 17. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – надземног пролаза (пасареле) у Бијелој.
 18. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса –надземног пролаза (пасареле) у Зеленици.
 19. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса –регулације дијела бујичног потока Немила на потезу кружног тока у Мељинама.
 20. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање, односно изградњу локалног објекта од општег интереса-изградњу канализационе инфраструктуре у насељу Водице-Баошићи-крак 1.
 21. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање, односно изградњу локалног објекта од општег интереса – изградњу канализационе инфраструктуре (биопречишћивач) у Мрковима на Луштици.
 22. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање, односно изградњу локалног објекта од општег интереса – изградњу канализационе инфраструктуре у насељу Сушћепан.
 23. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – канализационе инфраструктуре у МЗ Поди – локалитет насеља „Бока“ и код трафо-станице, Општина Херцег Нови.
 24. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – јавне гараже.
 25. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса-јавне пјешачке комуникације – панорамског лифта на локалитету између Шеталишта пет Даница и Дворане „Парк“, Општине Херцег Нови.
 26. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – пјешачко-бициклистичке стазе у дијелу путног појаса уз јадранску магистралу, на потезу од тржног центра „Лаковић“ до мотела „Виногради“ у Суторини, Општина Херцег Нови.
 27. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – уређаја и опреме за мобилну телефонију на локацији РБС ПОРТО НОВИ, Општина Херцег Нови.
 28. Предлог Одлуке о подизању спомен обиљежја давањем назива улици „Улица Елизе Дуковић Ломбардић“ у Општини Херцег Нови.
 29. Предлог Одлуке о доношењу Локалног акционог плана за превенцију и борбу против вршњачког насиља Општине Херцег Нови за период од 2020. до 2022.године.
 30. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта („Сл.лист ЦГ-општински прописи“, бр.16/09 и 40/09).
 31. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о прирезу порезу на доходак физичких лица („Сл.лист ЦГ-општински прописи“ број 37/03, 8/04).
 32. Предлог Одлуке о давању сагласности на Измјене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Општине Херцег Нови за 2019.годину.
 33. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације Општине Херцег Нови („Сл.лист РЦГ-општински прописи“ број 2/05 и „Сл.лист ЦГ-општински прописи“ број 14/18).
 34. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Туристичке организације Општине Херцег Нови за 2020.годину.
 35. Предлог Одлуке о измјени Одлуке о одређивању локације за привремено складиштење неопасног грађевинског и зеленог отпада на територији Општине Херцег Нови („Сл.лист ЦГ-општински прописи“, број 01/18).
 36. Предлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о забрани извођења грађевинских радова у љетњем периоду (“Сл.лист Црне Горе-општински прописи“, број 28/16).
 37. Предлог Програма рада Скупштине општине Херцег Нови за 2020.годину.
 38. Извјештај о реализацији туристичке сезоне 2019.године са Анкетом туриста.
 39. Извјештај о раду Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе Општине Херцег Нови за 2018.годину.
 40. Предлог Одлуке о усвајању Програма рада ДОО „Водовод и канализација“ Херцег Нови за 2020.годину.
 41. Предлог Одлуке о усвајању Плана и програма рада ДОО „Комунално стамбено“ Херцег Нови за 2020.годину.
 42. Предлог Одлуке о усвајању Програма рада и финансирања ДОО „Чистоћа“ Херцег Нови за 2020.годину.
 43. Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Јавне установе „Градски музеј Мирко Комненовић и Галерија Јосип Бепо Бенковић“ Херцег Нови.
 44. Предлог Одлуке о усвајању Програма рада и Финансијског плана Јавне установе „Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју“ Херцег Нови за 2020.годину .
 45. Предлог Одлуке о усвајању Програма рада и Финансијког плана „Паркинг сервис Херцег Нови“ д.о.о. Херцег Нови за 2020.годину.
 46. Информација о стању у области образовно васпитне дјелатности на подручју Општине Херцег Нови на крају школске 2018/19 и почетку школске 2019/2020. године.
 47. Избор и именовања:
-          - Предлог Рјешења о именовању чланова Управног одбора Јавне установе „Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју“ Херцег Нови.
ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА РАДНА ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ
-          Предлог Рјешења о образовању Одбора за статут и прописе Скупштине општине Херцег Нови.
-          Предлог Рјешења о образовању Одбора за избор и именовање Скупштине општине Херцег Нови.
-          Предлог Рјешења о образовању Одбора за буџет, привреду и развој Скупштине општине Херцег Нови.
-          Предлог Рјешења о образовању Одбора за планирање простора и комунално-стамбену дјелатност Скупштине општине Херцег Нови.
-          Предлог Рјешења о образовању Одбора за друштвене дјелатности Скупштине општине Херцег Нови.
-          Предлог Рјешења о образовању Одбора за међуопштинску и међународну сарадњу Скупштине општине Херцег Нови.
-          Предлог Рјешења о образовању Одбора за имовинско правна располагања Скупштине општине Херцег Нови.
-          Предлог Рјешења о образовању Савјета за давање назива насеља, улица и тргова Скупштине општине Херцег Нови.
-          Предлог Рјешења о образовању Савјета за заштиту животне средине Скупштине општине Херцег Нови.
-          Предлог Рјешења о образовању Савјета за права лица са инвалидитетом Скупштине општине Херцег Нови.
-          Предлог Рјешења о образовању Савјета за родну равноправност Скупштине општине Херцег Нови.
Материјале за сједницу можете преузети овдје.
Позив невладиним организацијама за пријаву учешћа можете преузети овдје.