grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Петнаеста редовна сједница СОХН 23. децембра

sohn02072020Предсједник Скупштине општине Херцег Нови, Никола Самарџић заказао је петнаесту редовну сједницу Скупштине општине за сриједу, 23.12.2020.године, у Дворани Парк са почетком у  09 часова.

На предложеном дневном реду налазе се следеће тачке:

- Извод из Записника са XIV редовне сједнице Скупштине општине Херцег Нови одржане 02.10.2020.године.
1. Предлог Одлуке о Буџету Општине Херцег Нови за 2021.годину.
2. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о одређивању назива насеља, улица и тргова на територији Општине Херцег Нови („Сл.лист ЦГ-општински прописи“, бр. 6/20).
3. Предлог Одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта.
4. Предлог Одлуке о накнади за урбану санацију.
5. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о постављању односно грађењу и уклањању помоћних објеката („Сл.лист ЦГ-општински прописи“ број: 17/15 и 27/16).
6. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – канализационог колектора у Баошићима.
7. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – локалног пута у Мрковима на Луштици.
8. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – аутобуског стајалишта на Јадранској магистрали испод Дома Здравља у Херцег Новом.
9. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – јавне гараже у Игалу.
10. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – канализационе инфраструктуре на потезу од „Карауле“ до конобе „Стара Херцеговина“
11. Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут Туристичке организације општине Херцег Нови бр.813/20 од 11.12.2020.године.
12. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Финансијског плана Туристичке организације Херцег Нови за 2020.годину.
13. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Туристичке организације Херцег Нови за 2021.годину.
14. Предлог Програма рада Скупштине општине Херцег Нови за 2021.годину.
15. Предлог Одлуке о усвајању Програма рада Д.О.О. „Водовод и канализација“ Херцег Нови за 2021.годину.
16. Предлог Одлуке о усвајању Програма рада Д.О.О. „Чистоћа“ Херцег Нови за 2021.годину.
17. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ДОО „Спортски центар Игало“ Игало за 2021.годину.
18. Предлог Одлуке о усвајању Плана и програма рада са финансијским планом ЈУ „Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју“ за 2021.годину.
19. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању процента за одређивање накнаде за градско грађевинско земљиште („Сл.лист РЦГ-општински прописи“ бр. 5/91 од 27.02.1991.године).
20. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању процента за одређивање накнаде за градско грађевинско земљиште („Сл.лист РЦГ-општински прописи“ бр. 6/90 од 19.03.1990.године).
21. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о усклађивању накнаде за коришћење изграђеног грађевинског земљишта са тарифом („Сл.лист РЦГ-општински прописи“, бр.7/90 од 28.03.1990.године).
22. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о увођењу приреза на промет производа, услуга, непокретности и права („Сл.лист РЦГ-општински прописи“, бр.7/94 од 13.04.1994.године).
23. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о посебном општинском порезу на накнаде и услуге („Сл.лист РЦГ-општински прописи“, бр. 8/91 од 23.03.1991.године).
24. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању процента за одређивање накнаде за градско грађевинско земљиште („Сл.лист РЦГ-општински прописи“, бр. 12/92 од 24.04.1992.године).
25. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о обједињавању општинских пореза и доприноса („Сл.лист РЦГ-општински прописи“, бр. 27/91 од 16.08.1991.године).
26. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о увођењу накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса („Сл.лист РЦГ-општински прописи“, бр. 14/93, 48/93 и 3/94).
27. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о порезима грађана („Сл.лист РЦГ-општински прописи“, бр. 8/91, 15/91, 27/91 и 15/92).
28. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о општинском порезу на промет непокретности („Сл.лист РЦГ-општински прописи“, бр. 8/91 од 23.03.1991.године).
29. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању висине накнаде за употребу некатегорисаних путева у саобраћајне сврхе („Сл.лист РЦГ-општински прописи“, бр. 20/90 од 17.08.1990).
30. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о увођењу општинског пореза на приходе од самосталне дјелатности („Сл.лист РЦГ-општински прописи“, бр. 7/94 и 9/94).
31. Избор и именовања.
32. Одборничка питања и одговори.

Допуном дневног реда, пред одборницима ће се наћи предлози одлука: о доношењу Локалног акционог плана у области инвалидности Општине Херцег Нови за период 2021.-2023. године, о усвајању Плана и програма рада „Комунално Стамбено “ДООХерцег Нови за 2021. годину, о  утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса –градског гробља у Суторини, о учешћу Општине Херцег Нови у заједничкој изградњи објекта у зони мјешовите намјене, о утврђивању локације за постављање односно реконструкцију локалног објекта од општег интереса: дијела Његошеве улице (од зграде општине Херцег Нови до бившег хотела „Рудник“), о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса –спортског објекта у Требесину, о доношењу Програма рада „Паркинг сервис Херцег Нови“ ДОО Херцег Нови за 2021. годину, о давању сагласности на Одлуку о измјени Статута „Паркинг сервис Херцег Нови“ ДОО Херцег Нови, о именовању члана Савјета Јавног радио дифузног сервиса Радио  Телевизија Херцег Нови ДОО, о стављању ван снаге Одлуке о ослобађању накнаде за уређење грађевинског земњишта, као и рјешења о разријешењу и именовању  члана Одбора за статут и прописе Скупштине општине Херцег Нови и предсједнице Савјета за заштиту животне средине Скупштине општине Херцег Нови.

Материјале за петнаесту редовну сједницу Скупштине општине Херцег Нови можете преузети овдје.

Позив невладиним организацијама за пријаву учешћа можете преузети овдје.