logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Служба за заједничке послове и информационе системе

 

в.д. начелника: Борис Обрадовић, дипл. економиста

тел/факс: 031 322-370

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 


Одсјек за информационе системе

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац : Божидар Илић, инж. информатике & дипл. менаџер

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Одсјек за грађански биро и заједничке послове

Руководилац :

тел/факс: 031 322-370

 

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе за заједничке послове и информационе системе

 У Служби за заједничке послове и информационе системе раде:

 1. Обрадовић Борис
 2. Илић Божидар
 3. Шумар Душанка
 4. Јелић Дејан
 5. Марић Мијодраг
 6. Каљић Ана
 7. Пејовић Александра
 8. Влаовић Ана
 9. Брстина Коста
 10. Гавриловић Никола
 11. Косић Борјанка
 12. Ковачевић Вера
 13. Нешић Милорад
 14. Лучић Славка
 15. Мијовић Олга
 16. Одаловић Мирослав
 17. Павловић Дејан
 18. Матковић Благоје
 19. Биберчић Миодраг
 20. Чепрнић О. Илија
 21. Рашо Војислав
 22. Чепрнић Р. Илија
 23. Килибарда Крсто
 24. Ногуловић Милорад
 25. Зорић Перо
 26. Кујачић Тања
 27. Ћировић Смиљана
 28. Вуковић Зорица
 29. Радовић Невенка
 30. Радовић Весна
 31. Рашо Јован

         Ћурчија Синиша Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 009/16 од 16.02.2016)

ЧЛАН 19

Служба за заједничке послове и информационе системе:

 • обезбјеђује јавност и транспарентност рада органа општине и учешћа становништва у вршењу јавних послова: води и ажурира веб-сајт општине, објављује нацрте аката које доноси Скупштина и Предсједник општине, објављује План и програм учешћа локалног становништва у доношењу одлука и других аката, објављује обавјештења о организовању трибина и округлих столова; објављује извјештаје о резултатима јавне расправе, дневни ред сједница Скупштине, донијета акта, обавјештава о активностима које предузимају органи локалне самоуправе и управе;
 • организује функционисање службе информатике за органе локалне управе, јавна предузећа и установе чији је оснивач локална самоуправа, у циљу успостављања јединственог информационог система;
 • планира и учествује у пројектовању, имплементацији и реализацији информационог система у општини и позивног центра; израђује план, предлаже и организује увођење нових програмских система и стара се о усавршавању постојећих;
 • даје упуства за коришћење подсистема: израђује планове за опремање, набавља опрему и предузима мјере за одржавање рачунарских средстава; стара се о функционисању рачунарске мреже и размјени података у њима;
 • спроводи и  организује мјере заштите података;
 • врши послове писарнице, завођење дјеловодника и уписника у аутоматску обраду података; води поступак издавања радних књижица и уписује податке о степену стручне спреме; врши архивирање предмета и излучивање регистраторског материјала; послове доставе службених аката органа локалне управе, службе Скупштине општине - отпремање службене поште; обавља послове који се односе на коришћење, одржавање и евиденцију употребе службених возила; стара се о наплати административне таксе; прати динамику обраде и рјешавања података у првостепеном управном поступку пред органом локалне управе, даје информације грађанима о надлежностима појединих органа локалне управе и самоуправе и упућује их на начин и поступак рјешавања појединих захтјева и спроводи упуство о поступању органа локалне управе са грађанима;
 • обезбјеђује и врши заштиту зграде Општине и свих других објеката у којима су смјештени органи Општине, јавне установе у складу са прописима;
 • обавља послове портирске службе, послове на успостављању веза преко телефонске централе; помоћно-техничке послове у вези са употребом заставе и грба општине, послове копирања и повезивања штампаних материјала,
 • обавља послове текућег и инвестиционог одржавања објеката у којима су смјештени органи управе, мјесне заједнице; врши осигурање службеника и имовине општине;
 • обавља послове одржавања хигијене службених просторија;
 • остварује сарадњу са невладиним организацијама у областима за које је основан;
 • врши и друге послова из надлежности локалне управе, за које је основан.