logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

03.08. - Обнова возног парка ДОО “Чистоћа” Херцег Нови

IMG-kamionУ циљу унапријеђења квалитета својих услуга и обављања редовних активности у одржавању чистоће града, наше Друштво ових дана технички је опремљено још једним новим возилом.

Возило за одвоз контејнера је набављено у поступку јавне набавке понуђача “Schmidt Kommunalfahrzeuge“ ГмбХ из Њемачке. Возило је плаћено је 65.000,00 € из кредитног учешћа, па је ово, након куповине аутомобила за потребе Азила и камиона за одвоз кабастог отпада, још један значајан искорак у активностима за побољшање техничке опремљености возног парка нашег Друштва.
IMG-kamion2Очекивања су, да ће се оваквим улагањем у обнову возног парка, смањити укупни трошкови који настају одржавањем застарјелих возила. Издаци за потрошњу горива, мазива, замјену резервних дјелова са досадашњом механизацијом прелазе оквире рентабилности и доводе до врло тешке финансијске ситуације. У том циљу „Чистоћа“ ДОО ових дана увела је систем надзора кретања својих  аутомобила на терену, чиме се постиже боља ефикасност и координација екипа на пословима одвоза отпада.  Постављање сонди за контролу потрошње горива допринијеће значајној уштеди овог енергента, који је на мјесечном нивоу био неоправдано енорман трошак.
У наредном периоду, планирани су јавни позиви за набавку специјалног возила за одвоз контејнера капацитета прихватне коморе 5-10мᶟ са потисном плочом, као и камион за прихват депонованог отпада у рециклажном центру.

testimonials icon

 Ваше мишљење нам је важно!

 vodic
Водич кроз поступке

 

zahtjev i orasci simbol
    Захтјеви и обрасци

 

konkursi

 Огласи и конкурси