logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

25.10. – Јавни позив за учешће у програму “Подршка развоју предузетништва”

  • четвртак, 25 октобар 2018 13:01

У циљу стимулисања креативности, афирмације предузетништва и отварања нових радних мјеста, Министарство економије у сарадњи са Инвестиционо- развојним фондом Црне Горе АД, расписао је Јавни позив за учешће у програму “Подршка развоју предузетништва”, ради пружања финансијске и нефинансијске подршке заинтересованим лицима која планирају да отпочну сопствени бизнис или да унаприједе постојеће пословање.

Програм је намијењен:
-предузетницима, микро, малим и средњим предузећима која су 100% у приватном власништву и која послују краће од 12 мјесеци од дана подношења захтјева за учешће у Програму;
-будућим предузетницима који желе да развију предузетничке идеје;
-женама које желе да обезбиједе егзистенцију и самосталност оснивањем сопственог бизниса;
-лицима која се налазе на евиденцији Завода за запошљавање;
-лицима са инвалидитетом.
Кредити који се одобравају по овој кредитној линији, биће финансирани из средстава Инвестиционо развојног фонда кроз директно финансирање.
• Износ кредита: до 50.000,00€;
• Каматна стопа: 2,5% на годишњем нивоу уз пропорционални систем обрачуна камате;
• Рок отплате: до 12 година (укључујући граце период);
• Граце период: до 4 године.
Минималан износ кредита за који се мозе аплицирати је 10.000,00 €.
• За пројекте који се реализују у општинама на сјеверу Црне Горе и у мање развијеним градовима (Цетиње, Никшић и Улцињ) каматна стопа износи 2 % на годишњем нивоу уз пропорционалан систем обрачуна камате.
Кредити су намијењени за улагања у основна и обртна средства без ограничења.
ИРФ ЦГ А.Д. може финансирати до 75% вриједности укупне инвестиције.
Потенцијални корисници кредита пријавну документацију могу преузети на архиви Министарства економије, Римски трг 46, 81000 Подгорица, или на web site-у www.mek.gov.me.
Потребна документација која се доставља по основу Јавног позива:
 За почетнике:
• Пријавни формулар са разрадом бизнис идеје;
• Кратка биографија – ЦВ (раније радно искуство, досадашња едукација, итд);
• Сагласност за приступ подацима регулаторног кредитног регистра Централне банке (РКР).
За постојећа предузећа која послују краће од 12 мјесеци од дана подношења пријаве:
• Пријавни формулар са разрадом бизнис идеје;
• Потврда о регистрацији у ЦРПС;
• Рјешење о испуњености услова за обављање дјелатности;
• Рјешење о регистрацији за ПДВ;
• Копија картона депонованих потписа;
• Потврда Пореске управе о уредном измиривању пореза и доприноса не старија од 30 дана;
• Сагласност за приступ подацима регулаторног кредитног регистра Централне банке (РКР).
Пријавни формулари са пратећом документацијом достављају се лично или препорученом поштом на архиву Министарства економије – Директорат за инвестиције, развој малих и средњих предузећа и управљање ЕУ фондовима, Римски трг 46, 81000 Подгорица (3.спрат) најкасније до 09. новембра 2018. год. до 15h.
Подносилац пријаве је неопходно да се придржава формата за пријаву и попунити све стране назначеним редом. Стручна служба задржава право тражења додатне документације.
Након завршетка Јавног позива, Министарство економије позваће све кандидате да похађају обуку за покретање и вођење бизниса, по унапријед утврђеним модулима.
Пројектни тим ће обићи све кандидате гдје постоје услови или организовати интервју у циљу добијања додатних информација. Министарство економије писменим путем обавјештава апликанте о испуњености/неиспуњености услова и критеријума за учешће у Програму.
Поднијете пријаве оцјењује пројектни тим формиран у оквиру Министарства економије и Инвестиционо развојног фонда, а у складу са наведеним критеријумима Програма.
Критеријуми за оцјену бизнис идеја:
-Квалитет и изводљивост бизнис идеје;
-Иновативност бизнис идеје;
-Економско финансијски показатељи;
-Посједовање предуслова за развој бизниса;
-Број новозапослених радника;
-Развојни карактер пројекта;
-Неразвијеност подручја.
Министарство економије ће обезбиједити техничку подршку у виду пружања консултантских услуга за израду бизнис планова, кандидатима који су испунили услове и критеријуме дефинисане Јавним позивом.
Инвестиционо развојни фонд Црне Горе АД ће на основу приједлога Министарства економије, а у складу са својом пословном политиком, донијети коначну одлуку о одобравању кредитних средстава.
Право на кредит не постоји, већ ИРФ ЦГ АД. на основу сваког појединачног захтјева доноси посебну одлуку.