logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Локалне студије локације "Сасовићи" са Сепаратом УТУ и Извјештајем о стратешкој процјени утицаја на животну средину

ZgradaOpstineИз Секретаријата за просторно планирање и изградњу обавјештавају о објави планског документа Локалне студије локације "Сасовићи" са Сепаратом са УТУ и Извјештајем о стратешкој процјени утицаја на животну средину.

Опширније...

Одговори на примједбе са јавне расправе - Нацрт урбанистичког пројекта "Mimosa Estate"

zgraopsИз Секретаријата за просторно планирање и изградњу стављају на увид Одговоре на примједбе са Јавне расправе - Нацрт урбанистичког пројекта "Mimosa Estate" у Игалу и Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину за исти плански документ.

Опширније...

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ЗА НАЦРТ Плана постављања привремених објеката на територији општине Херцег Нови

ZgradaOpstineСекретаријат за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине Општине Херцег Нови, сходно одредбама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе („ Сл.лист ЦГ“, број 07/15“),утврдио је Нацрт Плана постављања привремених објеката на територији општине Херцег Нови

Опширније...

Одговори обрађивача Измјена и допуна детаљног урбанистичког плана "Блаца-Јошица"

zgraopsИз Секретаријата за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине стављају на увид Одговоре обрађивача Измјена и допуна детаљног урбанистичког плана "Блаца-Јошица" за кат. парц. бр. 351,352,353/1 и 353/2 К.О. Јошица и то на

Опширније...

Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана „Солила“ у Игалу

ZahDUPSolila10022016Из Секретаријата за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине обавјештавају да је донијета Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана „Солила“ у Игалу, са Програмским задатком.

Опширније...