logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Пријава вјенчања

 

За склапање брака, потребно је сачинити записник најкасније седам дана прије заказаног вјенчања  коме морају присуствовати оба будућа супружника, гдје ће се договорити о датуму вјенчања, времену, будућем презимену. За сачињавање записника потребно је донијети следећа оргиналне документа, не старија од 6 мјесеци:

- извод из матичне књиге рођених ( не старији од 6 мјесеци-оригинал)

-  увјерење о држављанству

-  потврда о слободном брачном станњу

-  лична карта или пасош

-  у случају да је постојао брак раније и да је окончан смрћу брачног друга или разводом, странка је дужна да нам достави извод из матичне књиге умрлих или правоснажну пресуду о растави претходног брака

- страни држављани који планирају склапање брака у Херцег-Новом, дужни су доставити сва напријед наведена документа преведена и овјерена од стране Амбасаде, Конзулата или овлаштеног судског тумача и обезбједити заклетог судског тумача који ће присуствовати сачињавању записника као и дану вјенчања.

Административна такса за склапање брака:

- у  згради општине 50 €

- ван зграде општине 200 €