logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Документа која се добијају у матичној служби

 

У матичној служби  могу се добити следећа документа:

  1. Извод из матичне књиге вјенчаних (обични  и међународни формулар)
  2. Потврда о слободном брачном стању ( за лица рођена на територији општина Црне Горе)
  3. Потврада да лице није уписано у матичну књигу вјенчаних ( за лица која имају личну карту отворену  у Херцег-Новом, а планирају да склопе брак у некој од држава у окружењу)
  4. Извод из матичне књиге рођених, умрлих и држављана за лица рођена прије 1946. године
  5. За лица умрла на подручје наше општине на захтјев састављамо смртовнице и службено их достављамо Суду. Потребно је доставити:

         - извод из матичне књиге умрлих

         - власнички лист (за имовину која се водила на покојника).

  1. На захтјев и на основу правоснажне пресуде надлежнога Суда, сачињавамо записник за враћање на дјевојачко презиме.
  2. Изводе из матичне књиге рођених, вјенчаних, умрлих и држављана издајемо на захтјев МУП-а, Амбасада, Конзулата, Суда.

Административне таксе:
-За извод из матичног регистра вјенчаних и умрлих на интернационалном обрасцу плаћа се 15€

-За сва остала акта из Матичног регистра плаћа се 5€.