logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Други Јавни позив за давање у закуп локација у имовини Општине Херцег Нови за постављање привремених објеката

NJegosevaUli09052018Дирекција за имовину и заступање Општине Херцег Нови објављује Јавни позив за  давање у закуп локација у имовини Општине Херцег Нови за постављање привремених објеката путем јавног надметања.

Више о 11 предметних локација, намјенама, почетним цијенама, условима и начину пријаве наћи ћете у тексту Јавног позива који можете прочитати и преузети овдје.

Заинтересована лица могу извршити увид у скице локација у канцеларији 88 на трећем спрату- Секретаријат за просторно планирање и изградњу Општине Херцег Нови, у вријеме пријема странака.

Уговори о закупу ће посебно дефинисати обавезу закупца да локацију одржава у исправном стању, те да закупнину плати одмах по закључењу уговора о закупу.

Понуде се могу достављати најкасније до 17. маја 2018.године до 14 часова, док траје пријем писмена на Грађанском бироу Општине Херцег Нови за тај дан. Све понуде пристигле на Грађански биро Општине Херцег Нови након тог времена ће се сматрати неблаговременим.

Јавно надметање ће се одржати наредног дана, 18. маја у канцеларији Дирекције за имовину и заступање, у присуству пријављених и регистрованих учесника за сваку локацију понаособ. Надметање ће водити комисија именована од стране директора Дирекције за имовину и заступање Општине Херцег Нови.

Ближа обавјештења по основу овог јавног позива могу се добити на број телефона: 031-321-052 локал 260 или непосредно у кацеларијама Дирекције за имовину и заступање Општине Херцег Нови, у вријеме пријема странака.