grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Јавни позив за давање у закуп промо кућица

DPHNЈУК  “Херцег фест” објавио је Јавни позив за давање у закуп промо кућица путем јавног надметања. Предметне промо кућице се дају у закуп за потребе излагања и продаје хране и пића током новогодишњих и божићних празника у сусрет 50. Празника мимозе, а почетна цијена закупа за сваку износи 400 еура за мјесец дана.

Право учешћа на јавном надметању имају искључиво привредни субјекти регистровани за пружање услуга продаје хране и пића, који доставе благовремену и комплетну документацију и доказ о уплаћеном депозиту у износу од 100,00 еура на жиро рачун ЈУК Херцег Фест број 510-6726-38  уз напомену да се уплата врши на име „депозита за учешће на јавном надметању“.
Пријаве се могу достављати најкасније закључно са четвртком 20.12.2018.године до 14,00 часова предајом лично у канцеларији за пријем писмена ЈУК Херцег Фест у Дворани Парк. Све пријаве пристигле након тог времена ће се сматрати неблаговременим.
Јавно надметање ће се одржати 21.12.2018.године са почетком у 9,00 часова у Дворани Парк, у присуству пријављених и регистрованих учесника за сваку промо кућицу понаособ. Надметање ће водити комисија именована од стране Директорице ЈУК Херцег Фест Херцег Нови.
Учесницима који не буду проглашени за прворангиране, депозит ће бити враћен након закључења уговора са прворангираним пријављеним лицем, уплатом на њихове жиро рачуне.
Ближа обавјештења по основу овог јавног позива могу се добити на број телефона:  031/321452 или непосредно у кацеларијама ЈУК Херцег Фест у Дворани Парк.
Документацију можете преузети овдје:

Јавни позив (.pdf)

Локација Игало (.pdf)

Локација Шквер (.pdf)