grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Трећи јавни позив за давање у закуп објеката и локације за постављање привремених објеката сезонског карактера путем јавног надметања

ZOP2017Општина Херцег Нови објавила је трећи јавни позив за давање у закуп објеката и локације за постављање привремених објеката сезонског карактера путем јавног надметања. Предмет Јавног позива су локације за постављање привремених објеката за сезону 2019. године, у периоду од 01.07. до 01.10.2019. године.


Заинтересована лица могу извршити увид у предметне локације у канцеларији број. 88 на трећем спрату – Секретаријат за просторно планирање и изградњу Општине Херцег Нови, у вријеме пријема странака.
Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица, која доставе благовремену и комплетну документацију и доказ о уплаћеном депозиту у износу од 50,00 еура на жиро рачун Главног трезора Општине Херцег Нови, број: 510-208-95, уз напомену да се уплата врши на име „депозита за учешће на јавном надметању“.
Јавно надметање - аукција ће се одржати наредног радног дана, тачније 22.07.2019. године у 08.30, у Великој сали Скупштине општине Херцег Нови у присуству пријављених и регистрованих учесника за свако надметање понаособ.
Надметање ће водити Комисија именована од стране Предсједника Општине Херцег Нови. Регистрација учесника ће се обавити 22.07.2019. године у сали Скупштине општине Херцег Нови са почетком у 8.00 часова.
О детаљима и условима учешћа на јавном надметању више у примјеру Јавног позива.