logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Управа локалних јавних прихода

в.д. Директорица: Лидија Вукчевић

звање: дипл. економисткиња
тел. /фаx:  580-947
е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

e-адреса управе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Одјељење за утврђивање и наплату локалних јавних прихода

Руководитељка: Милена Бировљев, дипл. правница

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Управе локалних јавних прихода

У Управи локалних јавних прихода раде:

 1. Вукчевић Лидија
 2. Бировљев Милена
 3. Ђекић Итана
 4. Радосавовић Милош
 5. Тодоровић Радмила
 6. Печурица Жана
 7. Видаковић Рела
 8. Гарић Милена
 9. Жмукић – Ивовић Тања
 10. Мрачевић Драган
 11. Радановић Мирјана
 12. Суботић Вања
 13. Липовина Марина
 14. Ковачевић Елза
 15. Зејак Зорица
 16. Косић Кристина
 17. Булатовић Биљана
 18. Сочковић Милена
 19. Вилов Јелена
 20. Ђукановић Александра
 21. Кривокапић Дијана
 22. Јаблан Ивана Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 009/16 од 16.02.2016)

ЧЛАН 16

 

Управа локалних јавних прихода врши послове из области локалних јавних прихода општине кроз двије организационе јединице:

Одељења за утврђивање локалних јавних прихода и Одељење за инспекцијски надзор.

 • утврђује и наплаћује локалне јавне приходе и врши надзор над остваривањем локалних јавних прихода; доноси рјешење о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода;
 • анализира степене и ефекте остварених прихода, у сарадњи са Секретаријатом за финансије, туризам и економски развој, у циљу дефинисања одговарајуће фискалне политике;
 • води регистар пореских обвезника који редовно усаглашава са регистром непокретности који води републички орган за некретнине; прописује облик и садржај пореске пријаве; предузима мјере наплате локалних јавних прихода (хипотека, залога, забрана преноса новчаних средстава преко рачуна обвезника, наплате пореске обавезе из новчаних средстава обвезника, наплате дуговања из имовине обвезника, пленидба и продаја покретне и непокретне имовине, предлагање издавања привремене мјере забране располагања имовином);
 • предузима мјере инспекцијског надзора у складу са законом; припрема периодичне извјештаје и информације о степену реализације локалних јавних прихода;
 • учествује у обезбјеђивању функционалности јединственог информационог система за област локалних јавних прихода; обезбјеђује тачно и ажурно вођење евиденције свих наплаћених локалних јавних прихода;
 • припрема информативне и друге стручне материјале за органе локалне самоуправе, припрема стручна мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и аутентична тумачења прописа у области за коју је основана;
 • остварује сарадњу са невладиним организацијама у областима за које је основана;
 • врши послове нормативне дјелатности у поступку припреме прописа и аката из надлежности Управе;
 • врши и друге послове из надлежности локалне самоуправе, за које је основана.