logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Јавни конкурс за суфинансирање спорта

ZgradaOHNNatpis26092018Секретаријат за друштвене дјелатности и спорт Општине Херцег Нови расписао је Јавни конкурс за расподјелу средстава из Буџета општине Херцег Нови за 2019. годину за суфинансирање програма рада спортских клубова, развој женског спорта, развој спорта лица са инвалидитетом и развој спортске рекреације грађана и врши се на основу Јавног конкурса који објављује орган локалне управе надлежан за спорт.

Право учешћа на Конкурсу имају спортске организације које су регистроване у Црној Гори, са сједиштем у Херцег Новом и које учествују у редовном систему такмичења у оквиру гране спорта у складу са спортским правилима.
Секретаријат за друштвене дјелатности и спорт, на предлог Комисије за вриједновање програма рада спортских организација доноси Одлуку о расподијели средстава спортским организацијама на територији општине Херцег Нови на основу које ће се склопити Уговори о суфинансирању програма рада са спортским организацијама.
Пријавни образац се може преузети на wеb сајту општине Херцег Нови: www.hercegnovi.me , у канцеларији број 61 у Општини Херцег Нови или на грађанском бироу општине Херцег Нови. Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања. О детаљима и и критеријумима за финансирање активности у спорту детаљније у прилогу.