logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Расписан Конкурс за расподјелу средстава из буџета Општине Херцег-Нови опредјељених за издавачку дјелатност у 2018. години

ZOP2017Секретаријат за културу и образовање Општине Херцег-Нови расписао је Конкурс за расподјелу средстава из буџета Општине Херцег Нови опредјељених за издавачку дјелатност у 2018. години.

У складу са Одлуком о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за издавачку дјелатност, на Конкурсу могу учествовати физичка и правна лица која имају пребивалиште у Црној Гори, односно која су у Црној Гори регистрована за обављање дјелатности из области културе, осим невладиних организација, јавних установа и других субјеката чији се рад финансира из буџета Црне Горе, односно из буџета Општине.

Средства која ће се буџетом Општине за 2018. обезбиједити за издавачку дјелатност, расподјељују се првенствено пројектима који на најбољи начин испуњавају критеријуме наведене у Конкурсу.

Пријаву на конкурс кандидати су дужни поднијети у пројектној форми уз пратећу документацију наведену у формулару.

Пријаве са пропратном документацијом и пројектном формом подносе се у року од 30 дана од дана објављивања конкурса. Пројектну форму у електронској верзији учесници конкурса могу преузети на веб сајту Општине.

О достављеним уредним пријавама одлучиваће комисија формирана од стране Секретаријата за културу и образовање, у року од 30 дана од дана закључивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати (непотпуним пријавама сматрају се оне које нису достављене у прописаној пројектној форми и уз које није приложена прописана пратећа документација).

Пријаву на конкурс са прилозима доставити на адресу: Општина Херцег Нови, Секретаријат за културу и образовање, Трг Маршала Тита 2, 85340 Херцег Нови, са назнаком: „Пријава на конкурс за издавачку дјелатност“, или непосредно предати на Грађанском бироу Општине Херцег Нови, на истој адреси.

Текст Конкурса, Одлуку о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за издавачку дјелатност и пројектну форму можете погледати и преузети овдје.

Текст Конкурса (.pdf)

Одлуку о критеријумима (.pdf)

Пројектна форма (.doc)

 

 

 

HFestlogo

logonew1Bib

Galerija-Josip-Bepo-Benkovic-logo