logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Конкурс за расподјелу средстава за издавачку дјелатност у 2019. години

ZOP2017Секретаријат за културу и образовање расписао је Конкурс за расподјелу средстава из Буџета Општине Херцег Нови опредјељених за издавачку дјелатност у 2019. години.

На конкурсу могу учествовати физичка и правна лица која имају пребивалиште у Црној Гори, односно која су у Црној Гори регистрована за обављање дјелатности из области  културе, осим невладиних организација, Јавних Установа и других субјеката чији се рад финансира из буџета Црне Горе, односно из буџета Општине. Пријаву на конкурс кандидати су дужни поднијети у пројектној форми уз пратећу документацију наведену у формулару.
Средства која ће се буџетом Општине за 2019. годину обезбиједити за издавачку дјелатност, расподјељују се првенствено пројектима који на најбољи начин испуњавају сљедеће критеријуме: умјетнички квалитет и значај за развој културе, референце реализатора, допринос развоју мултинационалних и мултикултуралних вриједности,     допринос подстицању међународног  дијалога и развоју партнерства, међународна афирмација црногорске културе, допринос очувању традиције и културне баштине, афирмација перспективних талената, допринос афирмацији стваралаштва лица са инвалидитетом, остваривост буџета пројекта и обезбијеђеност услова за његову реализацију, допринос очувању локалних традиција и насљеђа, допринос афирмацији посебног карактера локалног културног амбијента и локалног културног стваралаштва.
Средствима из буџета Општине може се суфинансирати пројекат највише до 50% износа укупних средстава потребних за његову реализацију. Изузетно, пројекат од нарочитог значаја за Општину може се суфинансирати у износу већем од 50% од износа укупних средстава потребних за његову реализацију.
Пријаве са пропратном документацијом и пројектном формом подносе се у року од 30 дана од дана објављивања конкурса. Пројектну форму у електронској верзији учесници конкурса могу преузети на веб сајту Општине.
О достављеним уредним пријавама одлучиваће комисија формирана од стране Секретаријата за културу и образовање у року од 30 дана од дана закључивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати (непотпуним пријавама сматрају се оне које нису достављене у прописаној пројектној форми и уз које није приложена прописана пратећа документација).

Пријаву на конкурс са прилозима доставити на адресу: Општина Херцег Нови, Секретаријат за културу и образовање, Трг Маршала Тита 2, 85340 Херцег Нови, са назнаком: „Пријава на конкурс за издавачку дјелатност“, или непосредно предајом на грађанском бироу Општине Херцег Нови, на истој адреси.

Конкурс (.pdf)

Пројектна форма (.pdf)

 

HFestlogo

logonew1Bib

Galerija-Josip-Bepo-Benkovic-logo