logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Млади су снага и потенцијал Херцег Новог: Усвојена прва Стратегија за младе Општине Херцег Нови за период од 2019 до 2022.

Baner9112018Данашњим усвајањем Стратегије за младе ЛПАМ 2019-2022., Општина Херцег Нови је по први пут добила формални документ који ће послужити као водиља при утврђивању циљева, мјера и активности омладинске политике на општинском нивоу ради остваривања интереса младих.

У процес израде Стратегије била је укључена међусекторска радна група коју су чинили представници Секретаријата за културу и образовање, Центра за социјални рад, Завода за запошљавање, Дома здравља, васпитно-образовних установа, представници спортских организација и невладних организација.

Стратегијом су предвиђене активности у наредном периоду: објављивање јавног позива за подршку омладинским иницијативама на локалном нивоу, креирање Плана културних садржаја за младе у Омладинском клубу и осталим просторима у власништву општине, информисање о постојећим програмима за обуку младих и подстицање предузетништва младих у различитим областима.

-Међу приоритетним активностима налази се разматрање могућности и спровођење процедура за додјелу објеката и неискоришћеног земљишта у власништву општине на коришћење младим предузетницима, кроз сервисе локалне омладинске политике и отворене конкурсе, казала је секретарка за културу и образовање Општине Херцег Нови, Ана Замбелић Пиштало.

Као истиче Замбелић Пиштало, израда овог документа је препозната као нужност у правцу превазилажења јаза који је током претходних година постојао у овој области. Млади су посматрани као потенцијал  локалне заједнице којима треба креирати услове за развој сопствених могућности.

Локална управа се Стратегијом обавезала и да ће анализирати стање и разматрати процедуре за доношење одлуке на локалном нивоу о пореским олакшицама за покретање сопственог бизниса за младе (Одлука о буџету за помоћ младима у бизнису). Једна од предвиђених обавеза је и мапирање превентивних и рекреативних програма на локалном нивоу и успостављање услова за повећање њихове доступности.

Замбелић Пиштало наводи и да је Стратегијом за младе Херцег Новог дефинисано пет кључних исхода када су млади људи у нашем граду у питању:

-Унапријеђен положај младих у друштву и створени услови за ефикасно спровођење омладинске политике;
-Унапријеђени услови и механизми за активно учешће младих у процесима доношења одлука, развоју заједнице, креирању политика и њиховом спровођењу;
-Унапријеђен број, квалитет и приступ сервисима за подршку развоју пуних потенцијала младих у Општини Херцег Нови (посебно припадника рањивих група);
-Унапријеђено економско-социјално учешће младих и подршка достизању аутономије и адекватноиг запослења;
-Унапријеђен ниво здравља и безбједоносне културе младих у Општини Херцег Нови;

Стратегија садржи исцрпан план активности, међу којима су успостављање услова и процедура за оснивање Канцеларије за младе, као и за избор и доношење одлуке о именовању чланова/чланица локалног Савјета за младе. Приоритизација, планирање и креирање одговарајућих обука, укључујући и вршњачку едукацију, такође су планирани у наредној години.

Стратегијом је предвиђено и иницирање спровођења едукативних програма (курсева, тренинга, семинара, радионица) у школама, омладинском клубу и Канцеларији за младе. Мапирање добре праксе у области дигиталне партиципације и покретање онлајн платформе за младе на локалном нивоу такође су предвиђене активности за период 2019-2022.

HFestlogo

logonew1Bib

Galerija-Josip-Bepo-Benkovic-logo