logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Служба за управљање људским ресурсима

в.д. начелник: Кристина Косић

звање: спец.сци правних наука

е-адреса:

 


Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 009/16 од 16.02.2016)

ЧЛАН 22

Служба за управљање људским ресурсима

За вршење специфичних и стручних послова управљања кадровима образује се Служба За управљање људским ресурсима која обавља послове:

  •      управљања кадровима које се остварује кроз спровођење закона и других прописа о локалним службеницима и намјештеницима; прати оцјењивање рада службеника и намјештеника; припрема предлоге програма усавршавања службеничког кадра и приправника; сагледава и анализира потребе органа за усавршавањем и обуком; организује обуке и усавршавања; координира активности око обуке запослених; сарађује са државним органом Управе за кадрове и Заједницом општина; припрема извјештаје и информације у области управљања кадровима; успоставља централне кадровске евиденције; сарађује са Службом за заједничке послове и информационе системе ради успостављања централне кадровске евиденције; сарађује са Секретаријатом за финансије, туризам и економски развој;

  •     врши послове везане за примјену Закона о државним службеницима и намјештеницима, Закона о запошљавању, доносе рјешења о заснивању, престанку радног односа и распоређивању службеника и намјештеника, ријешава о правима и обавезама запослених, прати рад приправника и врши све административно-стручне послове у вези праћења стања из радног односа, и у вези са радним односом, као што су евиденције, извјештаји, оглашавања слободних радних мјеста, пријаве и одјаве у вези радног односа; успоставља централну кадровску евиденцију;

  •      у сарадњи са надлежним органом управе предузима активности у вези са реорганизацијом и рационализацијом локалне управе;

  •      израђује извјештаје о раду Службе за управљање људским ресурсима;

  •      сарађује са невладиним организацијама;

  •      врши послове нормативне дјелатности у поступку припреме прописа и аката из надлежности Службе;

  •      врши друге послове из надлежности локалне управе.