grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Од Општине Херцег-Нови по 100 еура за свако новорођенче

HN Sat kula2018Предсједник Општине Херцег-Нови Стеван Катић потписао је Правилник о облицима социјалне и дјечије заштите којим је одређено да сваком новорођеном дјетету припада новчана помоћ у висини од 100 еура.

Право на новчану помоћ Општине за новорођено дијете остварује један од родитеља, усвојилац, старалац, хранитељ, односно лице коме је дијете повјерено на његу, подношењем захтјева Секретаријату за локалну самоуправу најкасније годину по рођењу дјетета, а уз који је дужан да приложи копију личне карте и доказ о упису новорођеног дјетета у матичну књигу рођених.

Правилником су утврђени други облици социјалне и дјечије заштите које обезбјеђује Општина Херцег-Нови и поступак за њихово остваривање: једнократна новчана помоћ, помоћ и њега у кући, новчана помоћ за куповину школског прибора.

Право на облике социјалне и дјечије заштите могу остварити држављани Црне Горе са пребивалиштем на подручју општине Херцег-Нови и лица са одобреним привременим или сталним боравком на подручју општине Херцег-Нови.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Црне Горе-општински прописи“.