grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Јавни позив МЗ Баошићи за давање у закуп пословних простора, угоститељског објекта и локација за постављање објеката привременог карактера

Baosici google2018Мјесна заједница Баошић расписује Јавни позив за давање у закуп пословних простора, угоститељског објекта и локација за постављање објеката привременог карактера, прикупљањем затворених писаних понуда.

Јавни позив расписан је на основу Одлуке са састанка Савјета Мјесне заједнице одржаног 25.04.2018. године.

Како је наведено у тексту Позива, Мјесна заједница Баошић као закуподавац даје у закуп: пословне просторе испод трибина пливалишта, угоститељски објекат који се налази у склопу Културно спортског центра у Баошићу и локације за постављање објеката привременог карактера.

Период подношења пријава је од 08.05.2018. године до 15.05.2018. године. Отварање понуда извршиће се јавно, дана 15.05.2018. године (уторак), са почетком у 17 часова, у просторији Културно спортског центра Баошић.

Издавање у закуп ће се вршити прикупљањем затворених писаних понуда које се достављају на адресу: МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАОШИЋ, са назнаком „Понуда - не отварај“, (на коверти навести број пословног простора/прив.лок за који се даје понуда), закључно са 15.05.2018. године, до 14 часова.  

Све детаље о пословним просторима и локацијама, као и услове за учешће на јавном надметању, садржај понуде и обавезе из Јавног позива закупца можете прочитати и преузети овдје.

Све додатне информације можете добити позивом на бројеве телефона 031/674-333 и 067/332-108. Контакт особа је Милица Ћетковић, секретар МЗ Баошић.