grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Јавни позив МЗ Баошићи за давање у закуп пословних простора, угоститељског објекта и локација за постављање објеката привременог карактера

Baosici google2018Мјесна заједница Баошић расписује Јавни позив за давање у закуп пословних простора, угоститељског објекта и локација за постављање објеката привременог карактера, прикупљањем затворених писаних понуда.

30 Teddy Bear Coat Outfits to Brave the Cold in Style

Јавни позив расписан је на основу Одлуке са састанка Савјета Мјесне заједнице одржаног 25.04.2018. године.

Како је наведено у тексту Позива, Мјесна заједница Баошић као закуподавац даје у закуп: пословне просторе испод трибина пливалишта, угоститељски објекат који се налази у склопу Културно спортског центра у Баошићу и локације за постављање објеката привременог карактера.

Период подношења пријава је од 08.05.2018. године до 15.05.2018. године. Отварање понуда извршиће се јавно, дана 15.05.2018. године (уторак), са почетком у 17 часова, у просторији Културно спортског центра Баошић.

Издавање у закуп ће се вршити прикупљањем затворених писаних понуда које се достављају на адресу: МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАОШИЋ, са назнаком „Понуда - не отварај“, (на коверти навести број пословног простора/прив.лок за који се даје понуда), закључно са 15.05.2018. године, до 14 часова.  

Све детаље о пословним просторима и локацијама, као и услове за учешће на јавном надметању, садржај понуде и обавезе из Јавног позива закупца можете прочитати и преузети овдје.

Све додатне информације можете добити позивом на бројеве телефона 031/674-333 и 067/332-108. Контакт особа је Милица Ћетковић, секретар МЗ Баошић.