logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Јавне набавке 2019

ааааааааааааааааа

Објава Тендерске документације за отворени поступак јавне набавке за закуп простора за потребе ЈУ "Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју Херцег-Нови"

brod46 bСлужбеница за јавне набавке обавјештава да је објављена тендерска документација за отворени поступак јавне набавке за закуп простора за потребе ЈУ "Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју Херцег-Нови"

Опширније...

Јавне набавке: Одлука о избору најповољније понуде за ревизију завршног рачуна општине Херцег-Нови за 2014. годину

Zastave2Службеница за јавне набавке обавјештава да је донешена Одлука о избору најповољније понуде за ревизију завршног рачуна општине Херцег-Нови за 2014. годину.

Опширније...

Јавне набавке: Одлука о избору најповољније понуде за набавку канцеларијског материјала за потребе општине Херцег-Нови

Zastave1Службеница за јавне набавке обавјештава да је донешена Одлука о избору најповољније понуде за набавку канцеларијског материјала за потребе општине Херцег-Нови.

Опширније...

Јавне набавке у 2014. години

 

Радови на изградњи затвореног кишног канала

- Захтјев за достављањем понуда, 30.9.2014. године
Одлука о избору најповољније понуде, 27.10.2014. године


Реконструкција дијела канализационе мреже у улици Сава Илића

- Захтјев за достављањем понуда, 25.9.2014. године
Одлука о избору најповољније понуде, 10.10.2014. године


Радови на освјетљавању улице Браће Педишић

- Захтјев за достављањем понуда, 17.9.2014. године
Одлука о избору најповољније понуде, 10.10.2014. године


Израда ЛСЛ "Мркови-Бијела стијена" на Луштици

- Захтјев за достављањем понуда, 5.9.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 18.9.2014. године


Радови на истраживању терена
- Захтјев за достављањем понуда, 14.8.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 5.9.2014. године


Набавка уређаја за фотокопирање
- Захтјев за достављањем понуда, 11.7.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 28.7.2014. године


Одржавање информационог система Општине Херцег-Нови
- Захтјев за достављањем понуда, 11.7.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 28.7.2014. године


Санација потпорних зидова иза вртића "Наша радост" у Игалу

- Захтјев за достављањем понуда, 11.7.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 31.7.2014. године


Санација оштећеног коловоза на локалном путу кроз села Ратишевина и Мојдеж

- Захтјев за достављањем понуда, 23.6.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 23.7.2014. године


Набавка, израда и монтажа система за подизање притиска за двије пумпе у Кумбору

- Захтјев за достављањем понуда, 23.6.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 23.7.2014. године


Услуге исхране и смјештаја службеника Управе за инспекцијске послове Црне Горе

- Захтјев за достављањем понуда, 30.5.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 12.6.2014. године


Услуге обезбјеђења зграде општине

- Захтјев за достављањем понуда, 16.5.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 27.6.2014. године


Санација путне мреже на Луштици

- Захтјев за достављањем понуда, 16.5.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 9.6.2014. године

 


Услуге исхране и смјештаја службеника Управе за инспекцијске послове Црне Горе

- Захтјев за достављањем понуда, 14.5.2014. године
- Одлука о обустављању поступка, 28.5.2014. године


Израда стратешке процјене утицаја за четири ЛСЛ

- Захтјев за достављањем понуда, 13.5.2014. године
- Одлуке о избору најповољнијих понуда, 6.6.2014. године
   (Одлука1, Одлука2, Одлука3, Одлука4)


Опремање Трга од књиге штандовима за потребе сајма књига
- Захтјев за достављањем понуда, 13.5.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 10.6.2014. године


Набавка униформи за потребе Комуналне полиције
- Захтјев за достављањем понуда, 12.5.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 5.6.2014. године


Надзор над извођењем грађевинских и геотехничких радова на санацији клизишта Црница на Подима

- Захтјев за достављањем понуда, 25.4.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 23.5.2014. године


Изградња резервоара и пумпне станице у Кумбору

- Захтјев за достављањем понуда, 13.3.2014. године

- Одлука о избору најповољније понуде, 3.4.2014. године


Израда ЛСЛ "Капа - Добра лука" на Луштици

- Захтјев за достављањем понуда, 10.3.2014. године

- Одлука о избору најповољније понуде, 3.4.2014. године


Израда ЛСЛ "Дуглас-Бргули" на Луштици

- Захтјев за достављањем понуда, 10.3.2014. године

- Одлука о избору најповољније понуде, 3.4.2014. године


Израда ЛСЛ "Увала весло" на Луштици

- Захтјев за достављањем понуда, 10.3.2014. године

- Одлука о избору најповољније понуде, 3.4.2014. године


Израда ЛСЛ "Мркови-Њивице" на Луштици

- Захтјев за достављањем понуда, 10.3.2014. године

- Одлука о избору најповољније понуде, 3.4.2014. године


Ревизија завршног рачуна Општине Херцег-Нови за 2013. годину

- Захтјев за достављањем понуда, 6.2.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 10.3.2014. године


Реконструкција дијела пута око школе "Дашо Павичић" на Топлој
- Захтјев за достављањем понуда, 6.2.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 4.3.2014. године


Ларвицидно третирање комараца, дератизација и задимљавање јавних површина на подручју општине Херцег-Нови

- Захтјев за достављањем понуда, 4.2.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 3.3.2014. године


Радови на санацији крова зграде локалне управе
- Захтјев за достављањем понуда, 16.1.2014. године
- Одлука о избору најповољније понуде, 20.2.2014. годинеПлан јавних набавки за 2014. годину-Измјене , 15.05.2014. (.pdf, 191kB)
План јавних набавки за 2014. годину-Измјене
, 11.3.2014.   (.pdf, 164kB)
План јавних набавки за 2014. годину (.pdf, 145kB)

Буџет општине

 

Поштовани посјетиоци,

за преузимање докумената који су по количини података захтјевнији (податак у загради), предлажемо да користите десни клик и избор Save link as.. илиSave target as..  и отворите документ тек по преузимању на свој рачунар. Сва документа су у формату pdf.

 

за 2018. годину 

Одлука о буџету Општине Херцег-Нови за 2018. годину

Одлука о висини буџетских средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката који учествују у раду Скупштине Општине Херцег-Нови за 2018. годину

 

за 2017. годину

Нацрт одлуке о Буџету Општине Херцег-Нови за 2017. годину (551kB)

за 2016. годину

Одлука о измјенама и допунама  Буџета Општине Херцег-Нови за 2016. годину (460 kB)

       ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 021/16 од 11.05.2016)

Одлука о Буџету Општине Херцег-Нови за 2016. годину (457kB)

       Нацрт одлуке о Буџету Општине Херцег-Нови за 2016. годину (381kB)

за 2015. годину

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету за 2015. годину (155 kB)

Одлука о Буџету Општине Херцег-Нови за 2015 годину (381kB)

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 11/15 од 06.04.2015.)

Мишљење Министарства финансија на Нацрт Одлуке о Буџету за 2015. годину(340kB)

Закључак о доношењу Нацрта Одлуке о Буџету за 2015. годину (180kB)


за 2014. годину

Одлука о Буџету за 2014. годину (325kB)
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 40/13  од 31.12.2013. године


за 2013. годину

Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета Општине за 2013. годину и Извјештај ревизије

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету за 2013. годину (340 kB)
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 36/13  од 6.12.2013. године

Извјештај о остварењу буџета у периоду 1.1.2013. - 30.6.2013. (7,8MB)
(усвојен на 12. редовној сједници Скупштине општине од 18.9.2013. године)


Одлукa о Буџету за 2013. годину
(413kB)
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 02/13 од  11.01.2013.


за 2012. годину

Одлука о завршном рачуну Буџета за 2012. годину (314kB)
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 21/13 од 11.07.2013. године

Одлука о измјенама  и  допунама  Одлуке о  Буџету за 2012. годину
(303 kB)
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 36/12  од 7.12.2012. године

Одлукa о Буџету за 2012. годину
(304kB)
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 007/12-31. од 04.03.2011. године


за 2011. годину

Одлука о завршном рачуну Буџета за 2011. годину (310kB)
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 025/12 од 1.08.2012. године

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о буџету за 2011. годину
"Сл.лист ЦГ-ОП", бр. 037/11-84. од 09.12.2011. године

Одлука о буџету за 2011. годину (318kB),
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 008/11-61. од 04.03.2011 године
Образложење Одлуке о Буџету (135kB)
Извршење Буџета (1.1.2010. - 31.12.2010.) (206kB)


за 2010. годину

Одлука о завршном рачуну Буџета за 2010. годину (365kB)
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 022/11 од 21.06.2011 године
Образложење Одлуке о завршном рачуну Буџета (104kB)

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о Буџету за 2010. годину (356kB),
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 040/10-56. од 14.12.2010 године
Образложење Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о Буџету (91kB)

Одлука о Буџету за 2010. годину (326 kB),
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 008/10-30. од 01.03.2010 године


за 2009. годину

Одлука о завршном рачуну Буџета за 2009. годину (361kB),
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 031/10-34. од 01.10.2010 године

Одлука о буџету за 2009. годину (337kB),
"Сл. лист ЦГ - ОП", бр. 007/09-5. од 18.02.2009. године

Секретаријат за финансије и локалне јавне приходе

Старјешина органа: Ирена Вучковић

звање: дипл. економисткиња

 

тел/факс: 031 323-512

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 

  Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 43/17 од 16.02.2017) 

Члан 17

Секретаријат за финансије врши пословове управе који се односе на :

 

  • Израду Одлуке о нацрту буџета општине; нацрта измјена и допуна Буџета општине уз анализу захтјева потрошачких јединица за додјелу буџетских средстава, утврђивање и спровођење фискалне политике Општине; припрему извјештаја о реализацији фискалне политике за текућу годину и предлагање смјерница на основу којих се планирају приходи и расходи за наредну годину које утврђује предсједник општине; израду Стручног упутства о циљевима и смјерницама потрошачких јединица ради припремања буџета; прописивање ближег садржај и форме захтјева за додјелу буџетских средстава; израду нацрта Одлуке о привременом финансирању; праћење коришћења одобрених средстава потрошачких јединица по динамици коју одобри предсједник општине; припрему планова извршења буџета, завршног рачуна буџета, одлуке о задуживању Општине Херцег Нови; расписивање општинског зајма; послове увођења општинског самодоприноса; прибављање мишљења Министарства финансија на предложени ниво и структуру потрошње, политику зарада, капиталне издатке, изворе финансирања, ниво суфицита и дефицита, управљање дугом насталим по основу датих гаранција и узетих зајмова и анализира задуженост, успоставља и води централну евиденцију зарада запослених у органима локалне управе и самоуправе општине Херцег Нови и податке доставља Министарству финансија, пружање савјета о буџетским питањима потрошачким јединицама и органима локалне самоуправе, планирање и успостављање система фин. управљања и контрола, извјештавање о спровођењу планираних активности у успостављању и развоју система фин. управљања и контрола, праћење и анализа фин. извјештаја јавних служби чији је оснивач Општина Херцег Нови;

  • Управљање консолидованим рачуном трезора, као и подрачунима и другим рачунима и вођење евиденције о постојећем дугу општине; одобравање, отварање подрачуна и ближе одређивање начина коришћења ових рачуна; вођење главне књиге трезора и помоћне књиге; обављање финансијског планирања и управљање готовинским средствима; вршење контроле расхода и извршавање буџета; обрачунавање и исплату зараде и накнаде службеника органа и служби, као потрошачких јединица, вођење централне евиденције зарада запослених и достављање података надлежном министарству; управљање дугом и анализирање задужености; обављање буџетског рачуноводства и извјештавање; припрема редовних финансијских извјештаја; осигурање запослених, управљање донацијама;

  • Учешће у припреми прописа којима се утврђују локални јавни приходи (порези, прирези, таксе и накнаде) и анализирању ефеката примјене тих прописа у циљу предлагања одговарајуће фискалне политике; припрему информативних и других стручних материјала за предсједника општине и Скупштину; припрему стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и аутентична тумачења општинских прописа у овој области; Припремање предлога плана јавних набавки за општину, вођење цјелокупног поступка јавних набавки за све органе локалне управе у складу са законом, вођење евиденције јавних набавки и сачињавање извјештаја о реализованим јавним набавкама на годишњем нивоу;

  • Остваривање сарадње са невладиним организацијама;

  • Рјешавање  по захтјеву за слободан приступ информацијама из дјелокруга рада Секретаријата;

  • Вршење и других послова у складу са Законом, Статутом и другим прописима.

  • Ради обезбјеђења ефикасног, економичног и ефективног вршења послова из дјелокруга Секретаријата који се односи на јавне набавке образује се у оквиру Секретаријата Служба за јавне набавке.

testimonials icon

 Ваше мишљење нам је важно!

 vodic
Водич кроз поступке

 

zahtjev i orasci simbol
    Захтјеви и обрасци

 

konkursi

 Огласи и конкурси

 

Истражи Херцег-Нови