grbHNnew
  Herceg-Novi Municipality
Official website

Јавна расправа: ЛСЛ Ситница

Из Секретаријата за просторно планирање и изградњу обавјештавају да се Нацрт Локалне студије локације "Ситница" и Извјештај о стратешкој процјени утицаја на животну средину за Локалну студију локације "Ситница" стављају на Јавну расправу која ће трајати мјесец дана, од 14.04.2014. године до 14.05.2014. године.

Елаборат Нацрта Плана и Извјештај о стратешкој процјени биће изложени у просторијама Секретаријата за просторно планирање и изградњу Општине Херцег-Нови и просторијама МЗ Крушевице.

Увид у наведена документа биће омогућен у назначеном периоду сваког радног дана од 9 до 11 часова у просторијама Секретаријата за просторно планирање и изградњу Општине Херцег-Нови, као и свим радним данима у МЗ Крушевице.

Током трајања јавне расправе грађани и правна лица моћи ће достављати писмене примједбе, сугестије и мишљења на наведене документе, искључиво преко Грађанског бироа Општине Херцег-Нови или преко МЗ Крушевице.

Секретаријат за просторно планирање и изградњу Општине Херцег-Нови заједно са Обрађивачем Плана и Извјештаја презентоваће наведене документе збору заинтересованих грађана и правних лица дана 10.05.2014. године у 17 часова у просторијама МЗ Крушевице, након чега ће се одржати Јавна дискусије о истом.

Нацрт Плана ЛСЛ Ситница (.pdf, 5,83MB)

Извјештај о СПУ на животну средину (.pdf, 8,81MB)

Графички прилози (.pdf, 6,72MB)

Образац за подношење примједби (.pdf, 143kB)

engcovid
  mjerecovid19
s48eng
ISO logo
Mapa investicija HN

 

                         ASK
              THE MAYOR
                  pitPred
 
      TOURISM ORGANIZATION
            HERCEG-NOVI
       logoTO