grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Oglasna tabla Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju

Poštovani  posjetioci,

na ovoj stranici možete pregledati javne pozive, obavještenja i rješenja Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju, koji se objavljuju po članu 87, stav 2 , Zakona o upravnom postupku, a u cilju javnog obavještavanja.

Dokumenta se sortiraju hronološki, sa istaknutim datumom njegove objave.


 

Poziv za dopunu podneska na ime: Patlavskij Aleksey i Sekerin Evgenij, broj: 02-3-361-UP I-256/2018,  20.04.2018

 
Rješenje o prekidu postupka legalizacije broj: 02-3-361-308-2017,  08.03.02.2018
 
Poziv upućen na ime: Palandačić Roksanda, broj: 02-3-361-100-2017-1/11,  23.02.2018
Poziv upućenna ime: Bujanović Jana i Bego Jovana, broj: 02-3-361-100-2017-1/11, 23.02.2018