grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Program obuka

Poštovani posjetioci,

na ovoj stranici možete pregledati plan obuka lokalnih službenika i namještenika.
Svi podaci su predstavljeni u formatu "pdf".

Svi zainteresovani, učešće mogu prijaviti u Službi za kadrove.