grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Agencija za investicije Crne Gore: Radni sastanci sa predstavnicima opština Herceg-Novi, Kotor i Tivat o primjeni Zakona o javno-privatnom partnerstvu

  • četvrtak, 25 novembar 2021 17:09

V.d. direktor Agencije za investicije Crne Gore, Mladen Grgić sa saradnicima održao je juče radne sastanake sa predstavnicima opština Herceg-Novi, Kotor i Tivat.

Sastanak je održan u cilju jačanja saradnje Agencije za investicije Crne Gore sa javnim naručiocima i drugim nadležnim organima na poslovima promocije javno-privatnog partnerstva, radi podizanja administrativnog kapaciteta javnih tijela – naručioca projekata.

Na sastanku su predstavnici Agencije predstavili nadležnosti koje proizilaze iz Zakona o javno-privatnom partnersvu, pružili pojašnjenje na sve upite od strane predstavnika opština i sa njima razmijenili iskustva o mogućnosti primjene modela javno-privatnog partnerstva.