grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Služba zaštite i spašavanja

Komandir: Zlatko Ćirović

zvanje: Diplomirani inž. zaštite od požara

e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
e-adresa službe: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe zaštite i spašavanja, Objavljeno dana 14.12.2018. godine

Odluka o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe zaštite i spašavanja, Objavljeno dana 01.02.2019. godine

Odluka o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe zaštite i spašavanja, Objavljeno dana 12.02.2019. godine

Odluka o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe zaštite i spašavanja, Objavljeno dana 29.06.2020. godine

Odluka o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe zaštite i spašavanja, Objavljeno dana 07.10.2020. godine

Odluka o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe zaštite i spašavanja, Objavljeno dana 10.11.2021. godine

Izvještaj o radu za 2018. godinu Službe zaštite i spašavanja

Izvještaj o radu za 2019. godinu Službe zaštite i spašavanja


Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg- Novi ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 030/18 od 24.08.2018)

Član 21

Služba zaštite i spašavanja vrši poslove koji se odnose na:

   - Obezbjeđivanje zaštite ljudi i imovine od požara, zemljotresa, ruševina, poplava, zemljanih klizišta, eksplozija, havarija ekoloških i drugih akcidentnih i vanrednih situacija;
   - Organizovanje zaštite od elementarnih nepogoda i drugih nepogodnosti i stvara uslove za otklanjanje poslijedica, vrši spašavanje u planinama i jamama, kao i prilikom saobraćajnih nesreća;
   - Preuzimanje preventivnih mjera zaštite od požara, kontrolisanje ispravnosti i servisa aparata i opreme koju posjeduje;
   - Vršenje obuke i vježbi za poslove zaštite i spašavanja zaposlenih i zainteresovanih lica;
   - Ostvarivanje saradnje sa organima uprave i nevladinim organizacijama, javnim službama i subjektima, koji se mogu uključiti u zaštitu i spašavanje, službama zaštite i spašavanja na teritoriji CG, kao i drugim službama iz susjednih država;
   - Učestvovanje u izradi plana mjera obezbjeđenja i zaštite i pripremanje informacija i stručnih materijala za organe iz oblasti za koje je osnovan;
   - Pripremanje izvještaja i informacija za potrebe Skupštine, predsjednika Opštine i glavnog administratora;
   - Slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga
   - Vršenje i drugih poslova iz nadležnosti lokalne samouprave i uprave, za koje je osnovana kao i tehničke poslove oko održavanja opreme.
Služba zaštite i spašavanja poslove iz svog djelokruga obavlja preko operativne jedinice - Vatrogasne jedinice.