zgradaohn2022Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg Novi objavila je prvi Javni poziv za davanje u zakup nepokretnosti u zgradi br.1 i br.3 na kat.parc.270 KO Kumbor putem javnog nadmetanja, na period od godinu dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu, i to:

ZOHNjun2022

Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg-Novi objavljuje Javni poziv za davanje u zakup dijela kat.parc.21/1 KO Sasovići putem javnog nadmetanja.

SKVER11052022 Opština Herceg Novi objavljuje treći javni poziv za davanje u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata za sezonu 2022.godine u periodu od 15.06.2022.– 15.09.2022. godine. Predmet poziva je 10 objekata i lokacija u Igalu i Herceg Novom.

SKVER11052022

Opština Herceg-Novi objavljuje drugi javni poziv za davanje u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata za sezonu 2022.godine u periodu od 15.06.2022.– 15.09.2022. godine. Predmet poziva je 12 objekata i lokacija u Igalu i Herceg-Novom. 

zgradaohn2022

Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg-Novi objavila je prvi javni poziv za davanje u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata za sezonu 2022. godine u periodu od 15.06.2022.– 15.09.2022.godine, na lokacijama Igalo, Herceg-Novi (Topla, Škver, kod hotela Plaža), Meljine.