NasNjiviJP03082020Opština Herceg Novi objavila je prvi javni poziv za davanje u zakup dvije lokacije na Njivicama za postavljanje privremenih ugostiteljskih objekata.