00HN

Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg-Novi objavila je treći Javni poziv za davanje u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja, za period od 01.06. do 01.10.2023. godine, u Igalu i Herceg-Novom.

drugi javni poziv10052023Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg Novi objavila je drugi Javni poziv za davanje u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja, za period od 01.06. do 01.10.2023. godine, u Igalu i Herceg Novom.

SKVER202304 Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg Novi objavila je prvi Javni poziv za davanje u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja, za period od 01.06. do 01.10.2023. godine, u Igalu, Herceg Novom i Meljinama.

zgradaohn2022Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg Novi objavila je prvi Javni poziv za davanje u zakup nepokretnosti u zgradi br.1 i br.3 na kat.parc.270 KO Kumbor putem javnog nadmetanja, na period od godinu dana od dana potpisivanja ugovora o zakupu, i to:

ZOHNjun2022

Direkcija za imovinu i zastupanje Opštine Herceg-Novi objavljuje Javni poziv za davanje u zakup dijela kat.parc.21/1 KO Sasovići putem javnog nadmetanja.