Poštovani posjetioci,

Obavještavamo Vas da će Uprava za lokalne javne prihode Opštine Herceg Novi, na osnovu člana 87 Zakona o upravnom postupku izvršiti dostavljanje javnim obavještavanjem svih neuručenih rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnost i turističke takse za 2019 god., dana 20.12.2019 god.

Budući da dostavljanje predmetnih akata nije bilo moguće izvršiti na jedan od načina propisanih članovima 84 i 85 Zakona o upravnom postupku, ova Uprava vrši dostavljanje istih javnim obavještavanjem, odnosno objavljivanjem  na oglasnoj tabli Opštine Herceg Novi i na internet stranici Opštine Herceg Novi.

Dostavljanje javnim obavještavanjem smatra se izvršenim po isteku roka od 10 (deset) dana od dana objavljivanja pismena.

Uvid u rješenja može se izvršiti u kancelariji Uprave za lokalne javne prihode br. 74 svakog radnog dana ( pon.- pet.) u periodu od 08 - 11h.