grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Јавни позив за давање у закуп пословног простора на платоу објекта јавне гараже путем јавног надметања

poslovni prostor na novoj garaziЈавни позив за давање у закуп пословног простора у имовини Општине Херцег Нови путем јавног надметања. Ради се о пословном простору на платоу објекта јавне гараже, на кат.парц. 1245/2 к.о.Топла уписаној у ЛН 494, који се састоји од локала површине 95,65 м2, двије припадајуће терасе, са јужне стране 35 м2 и са сјеверне стране 65 м2 и помоћне просторије површине 34 м2 која се налази у полуетажи испод локала.

Пословни простор се даје у закуп за обављање угоститељске дјелатности,  у виђеном стању,  на период од 10 година, са могућношћу продужења уговора о закупу уколико се уговорне стране сагласе око битних елемената уговора, који се односе на цијену која ће тада бити процијењена. Почетна цијена закупа је утврђена на износ од 1.980,00 еура мјесечно.

Опремање простора је обавеза закупца за коју он нема право на поврат уложених средстава. Што се тиче унијете опреме која се може уклонити без оштећења простора, иста остаје у власништву закупца. Због обавезе опремања простора, уговор о закупу ће почети тећи 45 дана након закључења истог, а тај рок ће моћи продужити само закуподавац у случају непредвиђених околности које се на њега односе.

Право учешћа на јавном надметању имају сва правна лица регистрована за обављање угоститељске дјелатности најмање три године до дана објаве јавног позива , која доставе благовремену и комплетну документацију и доказ о уплаћеном депозиту.

Пријаве могу бити достављане најкасније закључно са 31.05.2021.године до 14,00 часова док траје пријем писмена на Грађанском бироу Општине Херцег Нови за тај дан. Све пријаве пристигле на Грађански биро Општине Херцег Нови након тог времена биће сматране неблаговременим.

Јавно надметање ће бити одржано 01.06.2021. године са почетком у 9 часова, у присуству пријављених и регистрованих учесника. Надметање ће водити комисија именована од стране Предсједника Општине.

Више детаља о начину пријаве, потребној документацији и поступку избора најповољнијег понуђача наћи ћете у тексту Јавног позива који можете преузети овдје.

Ближа обавјештења по основу овог јавног позива могу се добити позивом на број телефона: 031-321-052.