grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Секретаријат за друштвене дјелатности и међународну сарадњу

в.д. Секретар: Василије Ћуковић

звање: дипл.економиста у туризму

тел: 031/323-171

 е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 


 

 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови  ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 030/18 од 24.08.2018)

Члан 13

Секретаријат за друштвене дјелатности и међународну сарадњу врши послове управе који се односе на:

   - Праћење и обезбјеђивање услова за остваривање и унапређење примарне здравствене заштите, иницирањем и предлагањем мјера у овој области које су од непосредног интереса за локално становништво;
   - Унапријеђивања и афирмације родне равноправности и заштита људских и мањинских права;
   - Израду ЛАП-а из дјелатности Секретаријата;
   - Израду прописа из области спорта и физичке културе, примјену закона и општинских одлука које се односе на спорт и физичку културу;
   - Вршење послова развоја и унапређења спорта и физичке културе, организација спортских манифестација општинског, државног и међународног значаја у складу са законом и у сарадњи са органима државне управе;
   - Развој и унапређење дјечијег и омладинског спорта, организацију рада спортских школа и развоја масовне физичке културе;
   - Додјељивање награда и признања у области спорта и физичке културе;
   - Израду програма активности у спорту и програма спортских манифестација, праћење реализације програма у области спорта које финансира Општина, сарадњу са спортским клубовима и другим организацијама из области спорта;
   - Управни надзор над организацијама из области спорта чији је оснивач Општина Херцег Нови;
   - Вођење регистра невладиних организација на територији општине Херцег Нови, сарадња са невладиним организацијама, спровођење дијела поступка додјеле средстава НВО на начин што прати реализацију закључених уговора о додјели средстава и праћење реализације пројеката НВО;
   - Припрему извјештаја и информација о стању у области као и припирему других материјала за скупштину, предсједника општине и главног администратора;
   - Расписивање јавног конкурса за додјелу средстава спортским клубовима и организацијама опредјељених Буџетом Општине, одлучивање о средствима која се распоређују спортским клубовима и организацијама на територији општине Херцег Нови у складу са Законом и прописима Општине;
   - Вођење свих евиденција из области дјелокруга свог рада у складу са Законом;
   - Унапређење рада и модернизацију локалне управе кроз имплементацију система управљања квалитетом у локалној управи;
  - вршење послова у вези са остваривањем прекограничне и друге међународне сарадње и припремање односно учествовање у припреми пројекта из ове области, остваривање свих облика сарадње са институцијама и тијелима Европске уније, представницима државних и локалних власти у иностранству, амбасадама и другим предствништвима страних држава у Црној Гори, припрема састанке предсједника општине са представницима других држава и локалних власти из других држава и активно учествује у раду;
   - Рјешавање по захтјевима за слободан приступ информацијама из дјелокруга Секретаријата;
   - Вршење и других послова у складу са Законом, Статутом и другим прописима.