grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Objava Tenderske dokumentacije za postupak javne nabavke šopingom za ustupanje izvođenja radova - sanacija ulice u Đenovićima

  • srijeda, 13 april 2016 12:09

brod avgust10Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke šopingom za ustupanje izvođenja radova - sanacija ulice u Đenovićima na katastarskoj parceli br.410, K.O. Đenovići.

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 25.000 eura.

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 25.000 eura.

Postupak javne nabavke možete pogledati i preuzeti sa Javne nabavke u 2016. godini.