Износ плаћања ће бити увећан за трошкове услуге банке ( 1.7% од унесеног износа, минимум 0.25 €)