Износ плаћања ће бити увећан за трошкове услуге банке ( 2.5% од унесеног износа, минимум 0.25 €)