grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Objava Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku novog malog navalnog vozila za potrebe Službe zaštite i spašavanja Opštine Herceg Novi

  • utorak, 24 maj 2016 11:51

ohnSlužbenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku novog malog navalnog vozila za potrebe Službe zaštite i spašavanja Opštine Herceg Novi

 Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 67.000 eura.

Postupak javne nabavke možete pogledati i preuzeti sa Javne nabavke u 2016. godini.