grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Objava Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje izvođenja radova na sanaciji lokalnog puta Igalo-Mojdež, k.p. 647 k.o. Ratiševina

  • ponedjeljak, 11 jul 2016 07:39

ZOpstine26112015Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje izvođenja radova na sanaciji lokalnog puta Igalo-Mojdež, k.p. 647 k.o. Ratiševina (dionica Sušćepan-Ratiševina-Mojdež).

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 700.000 eura.

Postupak javne nabavke možete pogledati i preuzeti sa Javne nabavke u 2016. godini.