grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Objava Tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke na zamjeni i ugradnji led svjetiljki u Starom gradu i na Sahat kuli u Herceg-Novom

  • ponedjeljak, 25 jul 2016 13:22

SatKula2016Službenica za javne nabavke obavještava da je objavljena tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke na zamjeni i ugradnji led svjetiljki u Starom gradu  i na Sahat kuli u Herceg-Novom.

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 129.000 eura.

Postupak javne nabavke možete pogledati i preuzeti sa Javne nabavke u 2016. godini.