grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Javne nabavke: Odluka o izboru ponuđača za rekonstrukciju dijela kanalizacione mreže u ulici Sava Ilića

  • petak, 10 oktobar 2014 09:13

plažaDonijeta je Odluka o izboru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na rekonstrukciji dijela kanalizacione mreže u ulici Sava Ilića u Igalu.

 

Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosila je 5.000 eura.

Odluku možete pogledati i preuzeti sa Javne nabavke u 2014. godini.