grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanični internet portal

Izdavanje rješenja za postavljanje privremenog objekta

 

Uz zahtjev (Obrazac 11)  je potrebno priložiti:

  • ukoliko se radi o zemljištu u vlasništvu fizičkog ili pravnog lica, dokaz o vlasništvu ili drugi pravni osnov
  • ukoliko se radi o zemljištu u vlasništvu Opštine, ugovor o zakupu
  • grafički prikaz parcele i potrebne saglasnosti u zavisnosti od namjene i lokacije objekta
  • projekat ovjeren od strane ovlašćenog subjekta ili prospekt objekta, u zavisnosti od vrste objekta (u 2 primjerka)
  • dokaz o plaćenoj zakupnini i naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, ukoliko se radi o zemljištu u vlasništvu Opštine Herceg-Novi, odnosno dokaz o plaćenoj naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta na zemljištu u vlasništvu fizičkog ili pravnog lica

Administrativna taksa:

Za izdavanje odobrenja za postavljanje privremenih objekata sezonskog tipa (za period od nekoliko mjeseci) plaća se:

-za konzervatore, rashladne vetrine, aparate za kokice, mreže i sl. po objektu – 5,00 €

-za štandove po objektu – 10,00 €

-za privremene objekte većih kapaciteta od naprijed navedenih, po objektu – 30,00 €

-za izdavanje odobrenja za postavljanje privremenih objekata koji se ne smatraju sezonskim – 30,00 €