grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Захтјеви и обрасци

 

Поштовани посјетиоци,

на овој страници налазе се, по припадности груписани, захтјеви и обрасци заједно са обавјештењима о документацији коју је неопходно предати. Захтјеви се подносе на стандардизованим обрасцима, који се налазе у .pdf формату и могу се преузети. Назначену административну таксу можете уплатити и на шaлтеру поште у згради локалне управе (Одлука о локалним административним таксама, "Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 003/11 од 19.01.2011, 029/13 од 02.10.2013, 008/14 од 24.03.2014, 025/15 од 17.07.2015, 032/15 од 18.09.2015).
Сви захтјеви се предају у Грађанском бироу, осим ако није другачије наглашено.

 

 

1.

  Пријава заната

2.

 Захтјев за добијање Одобрења за извођење музичког програма

3.

Oдобрење за рад објекта у продуженом радном времену

4.

  Увјерења о чињеницама о којима орган води службену евиденцију

5.

  Упис у регистар предузетника-пољопривредника

6.

  Издавање увјерења о пољопривредној производњи

7.

  Остваривање права на старачку накнаду

8.

Захтјев за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности

9.

 Захтјев за издавање одобрења за обављање дјелатности пружања услуга изнајмљивања возила (rent-a-car) 

10

Пријава за обављање угоститељских услуга у домаћинству и упис у ЦТР - физичко лице

11.

Пријава за обављање угоститељских услуга у домаћинству и упис у ЦТР - правно лице

12.

Захтјев за категоризацију смјештајних просторија у домаћинству

13.

Захтјев за категоризацију лица који имају трајни упис у ЦТР

14.

Захтјев за одређивање категоризације ресторана

15.

Захтјев за добијање одобрења за пружање туристичких услуга на купалишту

16.

ПРИЈАВА О обављању дјелатности пружања услуга наутичког туризма

17.

Пријава за обављање угоститељских услуга - организовање кампа на свом земљишту и упис у ЦТР

18.

Образац за пријаву идеја-Женско предузетништво

19.

Захтјев за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности за вријеме празника МИМОЗЕ

20.

Захтјев за издавање одобрења за обављање угоститељске дјелатности за вријеме новогодишњих празника

21.

Захтјев за престанак обављања угоститељске дјелатности

22.

Захтјев за издавање одобрења за обављање дјелатности пружања услуга изнајмљивања превозних средстава

23.

Захтјев за обављање туристичких услуга које укључују спортско-рекреативне и авантуристичке активности

24.

Захтјев за трајни престанак обављања туристичке дјелатности