grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Потпредсједници Општине

Потпредсједници општине:

 - Данијела Ђуровић, мр екологије и заштите животне средине

 - Милош Коњевић, дипл. менаџер

Биографије:

 - Мр Данијела Ђуровић рођена је 27. Марта 1973. године у Котору. Основну и дио средње школе завршила је у Херцег-Новом, а матурирала је у Пеориа, држава Илиноис, САД. Звање дипломирани инжињер менаџмента стекла је на Факултету организационих наука у Београду, а магистрирала на Природно-математичком факултету у Подгорици, одсјек биологија и стекла звање магистар екологије и заштите животне средине. Била је менаџер Општине Херцег-Нови 2008-2012 године и предсједница Скупштине општине Херцег-Нови 2012-2015 године. Радно искуство започела је у фирми „Генералмаркет“ д.о.о. Београд на мјесту руководиоца комерцијалне службе у периоду 1996 – 2000 године. Запослена је у „Чистоћа“ д.о.о. Херцег-Нови од 2000. године на пословима стратешког развоја и унапређења система квалитета менаџмента и носилац је свих битних пројеката и студија из области заштите животне средине. Аутор је више научних радова из области заштите животне средине и стручна сарадница и консултант из области управљања отпадом у земљи и иностранству. Удата је и мајка два сина студента.

- Милош Коњевић, рођен 12.08.1977.године у Котору. Дипломирао је пословни менаџмент на факултету у Београду и стекао звање менаџера. Свој радни стаж започео је 1997.године од кад ради у више приватних фирми. Од 2005.године је приватни предузетник и сувласник је два угоститељска објекта. У периоду од 2012/13 био је управник Спортског центра Игало 2013-2015, предсједник ОФК Игало 2015-2016, волонтирао је у Агенцији за изградњу и развој Херцег Нови. Биран је у Скупштину Општине у три мандата. Ожењен је и отац два сина.

 


Надлежности

Извод из Статута Општине Херцег-Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 001/19 од 09.01.2019.)

 

Члан 89

Потпредсједник Општине

Општина има два потпредсједника.

Члан 90

Потпредсједник Општине прати рад органа локалне управе и јавних служби у областима за које га задужи предсједник општине и стара се о спровођењу политика у тим областима.
Потпредсједник Општине кога одреди предсједник Општине замјењује предсједника Општине у случају његове одсутности или спријечености да обавља функцију, у оквиру овлашћења која му предсједник повјери.
Мандат потпредсједника траје колико и мандат предсједника Општине.
Изузетно, у случају престанка мандата предсједника Општине, потпредсједнику Општине кога одреди Скупштина да врши функцију предсједника Општине, мандат траје до избора новог предсједника Општине, у складу са законом.

Члан 91

Потпредсједнику Општине престаје мандат прије истека времена на које је изабран разрјешењем, подношењем оставке и по сили закона.

Члан 92

Потпредсједник Општине може бити разрјешен прије истека мандата уколико послове које му повјери предсједник Општине не обавља у складу са законом.
Потпредсједник Општине може поднијети оставку, о чему обавјештава предсједника Општине.
Потпредсједнику Општине престаје мандат по сили закона у случајевима утврђеним за престанак мандата по сили закона предсједнику Општине.