logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Потпредсједници Општине

Потпредсједници општине:

 - Данијела Ђуровић, мр екологије и заштите животне средине

 - Милош Коњевић, дипл. менаџер

Биографије:

 - Мр Данијела Ђуровић рођена је 27. Марта 1973. године у Котору. Основну и дио средње школе завршила је у Херцег-Новом, а матурирала је у Пеориа, држава Илиноис, САД. Звање дипломирани инжињер менаџмента стекла је на Факултету организационих наука у Београду, а магистрирала на Природно-математичком факултету у Подгорици, одсјек биологија и стекла звање магистар екологије и заштите животне средине. Била је менаџер Општине Херцег-Нови 2008-2012 године и предсједница Скупштине општине Херцег-Нови 2012-2015 године. Радно искуство започела је у фирми „Генералмаркет“ д.о.о. Београд на мјесту руководиоца комерцијалне службе у периоду 1996 – 2000 године. Запослена је у „Чистоћа“ д.о.о. Херцег-Нови од 2000. године на пословима стратешког развоја и унапређења система квалитета менаџмента и носилац је свих битних пројеката и студија из области заштите животне средине. Аутор је више научних радова из области заштите животне средине и стручна сарадница и консултант из области управљања отпадом у земљи и иностранству. Удата је и мајка два сина студента.

- Милош Коњевић, рођен 12.08.1977.године у Котору. Дипломирао је пословни менаџмент на факултету у Београду и стекао звање менаџера. Свој радни стаж започео је 1997.године од кад ради у више приватних фирми. Од 2005.године је приватни предузетник и сувласник је два угоститељска објекта. У периоду од 2012/13 био је управник Спортског центра Игало 2013-2015, предсједник ОФК Игало 2015-2016, волонтирао је у Агенцији за изградњу и развој Херцег Нови. Биран је у Скупштину Општине у три мандата. Ожењен је и отац два сина.

 


Надлежности

Извод из Статута Општине Херцег-Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 16/11 од 13.05.2011.)

 

Члан 66

Општина има једног или више потпредсједника.

Потпредсједника именује и разријешава предсједник општине уз сагласност Скупштине.

Мандат потпредсједника траје колико и мандате предсједника општине, уколико Законом није другачије одређено.

Члан 67

Потпредсједник замјењује предсједника Општине у случају његове одсутности или спријечености и врши друге послове које му предсједник Општине повјери.

Члан 68

Потпредсједник Општине може бити разрјешен уколико својим понашањем наруши углед Општине и функције коју врши и не обавља послове у складу са Статутом и другим актима, као и у другим случајевима прописаним Законом.

Кад Предсједник Општине, на основу комисијског извјештаја утврди постојање разлога за разрјешење потпредсједника доноси рјешење о разрјешењу, које доставља Скупштини на давање сагласности.

Потпредсједник општине може се изјаснити о разлозима за разрјешење на сједници Скупштине општине.