logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Кабинет Предсједника општине

в.д. начелника: Владимир Арсић
звање: дипл. инж. електронике и телекомуникација
тел: 031 350-625, 031 321-564
факс: 031 323-517
е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

Канцеларија за међународну сарадњу

Руководитељка: Бранка Мрачевић

тел/фаx: 031/323 044; 031/321 052

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Служба за односе са јавношћу

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 

 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Кабинету Предсједника Општине Херцег-Нови

 У Кабинету Предсједника општине раде:

 1. Арсић Владимир
 2. Мрачевић Бранка
 3. Вукићевић Јелена
 4. Кнежевић Емилија
 5. Милошевић Томица
 6. Тодоровић Лазар
 7. Шепаровић Ивана
 8. Беговић Зорица
 9. Баљошевић Сања
 10. Ђорђевић Ненад
 11. Кривокапић Марија
 12. Павићевић Срђан
 13. Вилов Јово
 14. Радовић Марија


 

 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 28/11 од 13.09.2011., 07/12 од 02.03.2012., 19/12 од 22.06.2012., 26/12 од 06.08.2012.)

Члан  25

За вршење специфичних и стручних послова за Предсједника општине, потпредсједнике општине, савјетнике Предсједника општине и стручна радна тијела  Предсједника општине, образује се Кабинет предсједника општине.

Кабинет Предсједника општине:

 • израђује Програм рада: утврђује организацију и начин рада органа управе Општине коју доноси Предсједник, обрађује одлуке, закључке и друга акта која доноси Предсједник, прати реализацију закључака Предсједника општине и израђује извјештај о реализацији тих закључака;
 • припрема састанке Предсједника општине  и стара се о реализацији закључака са тих састанака;
 • учествује у изради смјерница за остваривање планова и програма развоја Општине и учествује у изради Програма рада Скупштине општине;
 • припрема извјештај Предсједника општине о његовом раду у остваривању функције локалне самоуправе;
 • учествује у изради уговора које закључује Скупштина општине и Влада Црне Горе;
 • по прибављеном изјашњењу надлежног органа управе, припрема мишљење о предлогу одлука и других аката које Скупштини поднесе други предлагач;
 • планира, организује и води послове односа са јавношћу (ПР) Предсједника општине; координира послове односа са јавношћу органа и служби локалне управе
 • обавља послове у вези са остваривањем сарадње са Скупштином и Владом Црне Горе, општинама у Црној Гори, градовима у иностранству;
 • врши послове у вези са остваривањем међународне сарадње;
 • врши протоколарне послове са Службом скупштине и организује прославу Празника града;
 • поступа по представкама и притужбама грађана упућених Предсједнику, утврђује чињенице о основаности представки и притужби, припрема одговоре на исте, поступа по представкама које државни органи упућују Предсједнику ради утврђивања чињеница, односно рјешавања питања која су предмет тих представки и притужби;
 • врши послове око припреме аката за Предсједника општине;
 • обавља стручне и административно-техничке послове за стручна радна тијела која образује Предсједник у пословима  из  свог дјелокруга рада;
 • чува изворнике свих аката које доноси Предсједник;
 • врши и друге послове које одреди Предсједник.