grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

О “Вектра Боки” у стечају на ванредном засједању Скупштине општине

Према информацијама које су Скупштини предочене, “Вектра Бока” у стечају дугује Општини Херцег-Нови 1.920.726 еура уз камату од 277.924 хиљадa еура по основу пореза на непокретности, приреза порезу на доходак физичких лица, боравишне таксе, чланског доприноса туристичким организацијама и комуналних такси за рекламе, постављање столова и паркинг. Херцегновској “Чистоћи” дугује  45 211 еура. Потраживања “Комунално- стамбеног” предузећа су 9. 470 еура, а “Водовода и канализације” 509. 823 еура.  
Из Пореске управе, Подручне јединице Херцег-Нови информисали су да је дуг АД “Вектра Бока “ по основу пореза и доприноса на лична примања 2.757.645 еура, по основу пореза на додатну вриједност 335.730 еура и по основу пореза на добит 17.348 еура. У току је инспекцијски надзор и утврђивање потраживања по основу свих јавних прихода који су у надлежности Пореске управе
Стечај у АД “Вектра Бока” уведен је 12. јуна на захтјев ЦКБ због дуга од око 4 милиона еура са обавезом да у року од 30 дана повјериоци огласе своја потраживања. Први састанак повјерилаца заказан је за 16. јул,  а испитно рочиште за 23. јул.  
На сједници Скупштине општине, предсједник синдиката “Вектра Боке” Војислав Миљанић је информисао да 118 запD0?слених у овом предузећу  потражује од послодавца три и по плате, 2 регреса и разлике у плати по судској пресуди, неплаћене порезе и доприносе за 4 године и 10 мјесеци рада. Просјечно по раднику дуг је од 3000 еура па навише. По његовој процјени потраживања запослених су око 600 000 еура.  
Одборници су се у расправи највише бавили хронологијом ове приватизације за коју су сви били сагласни да је неуспјела и лоша, највише штетама које су из ње произашле за град и за запослене.  

Закључци Скупштине општине  усвојени након расправе

Од више закључака које су одборничке групе предложиле усвојено је пет:
 
1.О начину наплате потраживања од компаније “Вектра Бока” коначну одлуку доњеће СО Херцег Нови имајући у виду могућност да Општина од “Вектра Боке” тражи уступање власништва над некретнинама у висини потраживања.
 
2. Скупштина општине Херцег Нови позива на пуну солидарност јавност и синдикалне организације са територије Општине Херцег Нови са радницима “Вектра Боке”.
 
3. Скупштина општине даје пуну подршку захтјевима запослених  у “Вектра  Бока” и ако буде заступљена у стечајном вијећу захтјеваће радни ангажман свих запослених који су то право имали прије стечаја и право на стицање пензије.
 
4. Камату у износу од око 270 000 еура коју потражује Општина, опредјелити за повезивање радног стажа запослених и на тај начин доприњети макар у дијелу превазилажења њихове актуелне проблематике.
 
5. Скупштина општине Херцег Нови задужује извршни орган Општине Херцег Нови да ангажује стручно лице које ће извршити обрачун и утврдити изгубљену добит за недовољну туристичку понуду града и пропуштене прилике  за развој града од дана потписивања приватизационог уговора.