grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Наставак 15. и одржавање 16. редовне сједнице СО заказано за 11. март

Предлог дневног реда 16. редовне сједнице Скупштине општине Херцег-Нови:

 1. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку предсједника Општине број 01-1-48/14-1 од 20.01.2014. године.
 2. Предлог Одлуке о учешћу Општине Херцег-Нови у имплементацији Националног стамбеног пројекта у оквиру Регионалног стамбеног програма Сарајевског процеса.
 3. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Јавне установе "Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју" ("Сл.лист Црне Горе-општински прописи „, бр. 03/11“).
 4. Предлог Одлуке о продужењу примјене планске документације.
 5. Предлог Одлуке о давању сагласности на Закључак предсједника Општине број 01-1-34/14 од 14.01.2014.године
 6. Предлог Одлуке о регулисању права и обавеза и измјени суинвеститора на изградњи објекта и регулацији потока Пијавица.
 7. Предлог Одлуке о продаји катастарске парцеле 2577/2 К.О. Топла ради комплетирања урбанистичке парцеле.
 8. Предлог Одлуке о продаји катастарске парцеле 1419/2 К.О. Топла ради комплетирања урбанистичке локације.
 9. Предлог Одлуке о давању сагласности на Статут ЈУК "Херцег-фест“ Херцег-Нови.
 10. Предлог Одлуке о именовању чланова Савјета Јавног радио дифузног сервиса  Радио телевизија Херцег Нови Д.О.О.
 11. Предлог Одлуке о именовању члана Одбора директора "Vodacom" doo.
 12. Предлог Одлуке о измјени Одлуке о локалним административним таксама.
 13. Разматрање Предлога Споразума о међусобном регулисању имовинско-правних односа поводом валоризације непокретности у КО Радованићи Херцег Нови.
 14. Локална студија становања ромске и египћанске популације у Општини Херцег-Нови.
 15. Извјештај о раду Комуналне полиције од 01.01.2013. до 31.12.2013. године.
 16. Информација о раду општинске организације Црвеног крста Херцег-Нови у 2013. години.
 17. Одборничка питања и одговори.